Nyheter

 

Meld deg på Naturrestaureringskonferansen

Publisert: 14. august 2023
Tekst: Juliet Landrø

Få faglig påfyll, bli inspirert, møt kollegaer og delta i diskusjoner på Naturrestaureringskonferansen på Scandic Lerkendal i Trondheim 30.-31. oktober. Her kan du melde deg på!

Meld deg på Naturrestaureringskonferansen

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) samler forvaltere, forskere og praktikere som vil dele den nyeste kunnskapen innenfor naturrestaurering og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete restaureringstiltak.

Program

Her er noe av det du kan få med deg på konferansen:

  • Den britiske forfatteren og naturverneren Benedict McDonald deler sin erfaring med restaurering og rewilding i Storbritannia. Hva kan vi lære fra dem?
  • Kommunenes sentralforbund (KS) presenterer lokale utfordringer og muligheter med naturrestaurering i kommunene
  • Ulike kommuner deler sine løsninger og erfaringer med naturrestaurering. Når og hvor bør naturrestaurering iverksettes? Hvem skal planlegge, gjennomføre og betale? Hvordan skal miljøforvaltningen involveres og hva med andre sektorer?
  • Rewilding, naturrestaurering, naturbaserte løsninger og naturnøytralitet. Hva betyr det egentlig? Vi rydder i begrepene i et norsk perspektiv.
  • Sabima forteller om sitt samarbeid med kommunene.
  • Juss og naturrestaurering - hvilke muligheter og hindre ligger i lovverket?
  • Hvordan få flere engasjert i naturrestaurering, og hvordan kan befolkningen involveres? Ulike sektorer deler gode eksempler.
  • Natur i det grønne skiftet - arealkampen handler også om hvordan naturrestaurering kan være en del av løsningen. Hvordan kan dette gjøres i praksis når store næringsaktører banker på døra?
  • For å nå målene i Naturavtalen må vi tenke nytt. Hvilke løsninger og virkemidler må til?

 

Konferansen inkluderer bl.a. lunsj begge dager og konferansemiddag mandag 30. oktober. Det er også mulig å delta digitalt.

Meld deg på innen 1.oktober her:

Naturrestaureringskonferansen 2023 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: