Nyheter

 

Mer bæsj i Lofotodden nasjonalpark i sommer

Publisert: 14. oktober 2021
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Turister etterlater seg «hotspots» med mye avføring i naturen. Nå har forskerne også funnet E.coli i bekker hvor turistene fyller drikkeflaskene sine i forbindelse med et innledende avfallsstudie i Kvalvika i Lofotodden nasjonalpark.

Mer bæsj i Lofotodden nasjonalpark i sommer
Forskere har i sommer undersøkt hvor mye menneskelig avføring som hoper seg opp i Lofotodden nasjonalpark. Foto: Rose Keller, NINA.

Gjennom prosjektet Sporløs Lofotturisme har forskere i sommer gjennomført en innledende avføringsstudie langs stien fra Torsfjorden til Kvalvika, og langs stranda i Kvalvika i Lofotodden nasjonalpark. Nå deler de de første resultatene.

«Hotspots» med avføring

Studiet skal gi et begrep om hvor mye av avføring som er ny avføring, og hvor raskt det hoper seg opp. Forskerne har prøvd seg fram med en rekke avfallskategorier og forskjellig timing for feltundersøkelser.

– Det er en utfordring å klassifisere menneskelig vs. ikke-menneskelig avføring dersom det ikke er lagt igjen toalettpapir, sier Rose Keller, som er forsker ved NINA Lillehammer.

– Men mange områder er åpenbart toalettområder, og disse dukker opp på kartet som «hotspots» med høy tetthet av avføring innen et lite område.

Kartet viser funn av avføring ved Kvalvika strand i september 2021.

Kartet viser funn av avføring ved Kvalvika strand i september 2021.

Avføringsbakterier i drikkevannsbekker

For å kartlegge hvor fort avføringen samler seg opp i løpet av sommeren, har forskerteamet sammenlignet punkter fra kartleggingen i juni med registrerte punkter i September.

– Noen spesielt utfordrende områder er «hotspoter» med avføring som ligger like ved bekker hvor vi observerte at folk fylte vannflaskene sine, sier Keller.

Forskerne tok derfor vannprøver for å teste for E.coli og andre bakterier. Vannprøvene som ble samlet inn i august 2021 avdekket forholdsvis høye verdier av E.coli bakterier i to av tre av bekkene det ble tatt prøver fra.

– Bekken med mest E.coli har en stor avførings-«hotspot» like ved, og vi ønsker å gjennomføre et grundigere prøvetakingsprogram av bekkene blant annet for å avdekke om det også er parasitter som kan være en trussel for helsa. I tillegg kan DNA-analyser avsløre om kildene til E.coli er fra mennesker eller dyr, sider Keller.

Disse områdene med mye avføring viser at det er behov for å ta både turistenes toalettbehov og effektene av dem på alvor. 

Forskerteamet leter nå etter finansiering for å kunne fortsette arbeidet i samarbeid med Lofotodden nasjonalpark og kommunene i området for å kunne vurdere strømmen av besøkende og hvilke preferanser de har for løsninger på avføringsproblemet, samt teste ulike budskap og tiltak på turistene.

– Det er spennende arbeid, fordi det kan gi reelle løsninger for bærekraftig turisme…. og en ustoppelig mengde med bæsjevitser, smiler Keller.

Kontaktperson: Rose Keller

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: