Nyheter

 

I år slår fjellreven alle rekorder
14. september 2022

Det går mot tidenes år for fjellreven i Norge. Så langt er det registrert 72 ungekull med totalt 334 valper.

Null fjellrevkull i avlsstasjonen
8. september 2022

Mangel på vitamin B1 er trolig årsaken til at det ikke ble født valper i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i år.

Mistanke om skabb på fjellrev
3. juni 2022

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA laget en plan for behandling av et mistenkt tilfelle av skabb på fjellrev på Hardangervidda.

Reisa knytter fjellrevene sammen
18. februar 2022

Reisa Sør kan bli et knutepunkt for fjellreven i nord. Tidlig i februar ble 25 valper satt ut på fem ulike hi, for at fjellreven skal etablere seg i området og etter hvert spre seg videre på Nordkalotten.

Her kan du se fagdag om fjellrev
12. januar 2022

NINA og Miljødirektoratet inviterte til åpen fagdag 12. januar 2022. Her presenterte vi dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge. 

NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Opptur for fjellreven i Oppdal
18. august 2021

Det ble et fruktbart år for fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet. Samtlige seks par ynglet, og 30 valper løper nå rundt og gjør revestreker.

Hardangervidda er toppen for fjellreven i år
9. august 2021

Satsingen på fjellreven på Hardangervidda ser endelig ut til å bære frukter. Så langt i år er det registrert 12 ungekull med totalt 76 valper, som er det beste resultatet på årtier i dette området.

Sett fjellrev? Meld fra om fjellrevobservasjoner!
5. juli 2021

Har du sett fjellrev vil vi gjerne vite om det. Men husk å holde avstand og ikke forstyrr. 

Blå slår hvit hos fjellreven
22. mars 2021

Hva betyr det for fjellreven om den er «blå» eller «hvit»? Ganske mye viser ny forskning.

Nye fjellrever skal sprenge grenser
3. februar 2021

Tolv valper er satt ut for å lage nye revestreker i det gamle fjellrevområdet Reisa Sør. Håpet er at fjellrevene både skal etablere seg og spre genene grenseløst til andre bestander på Nordkalotten.  

Topp for fjellreven i bunnår for smågnagere
27. januar 2021

Fjellreven i Norge hadde et fruktbart år i 2020, til tross for lite smågnagere. Totalt ble det dokumentert 43 valpekull.

Webinar: siste nytt fra fjellrevarbeidet i Norge
12. januar 2021

NINA og Miljødirektoratet inviterer til åpen fagdag 12. januar 2022. Her presenterer vi dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge. Arrangementet strømmes på YouTube, og er åpent for alle.

Fjellrever rømte fra avlsstasjonen
3. november 2020

To voksne fjellrever og seks valper har rømt fra avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal etter at tre innhegninger blåste ned. Samtlige valper er allerede fanget inn.

Fjellreven sprenger grenser mot øst
9. juli 2020

En av fjellrevene som ble satt ut på Varangerhalvøya i fjor har gjort russer av seg. Utveksling av gener over grensa mot øst er viktig for at den kritisk truete arten skal overleve i Skandinavia.

To knull ga ett fjellrevkull
16. juni 2020

Nei, det er ikke tull: To fjellrevhanner har greid å bli fedre til valper født i samme kull.

Nytt liv for fjellreven på Varangerhalvøya
12. juni 2020

Fjellreven får valper på Varangerhalvøya igjen. De siste tre årene er det satt ut 67 fjellrever her fra avlsstasjonen på Oppdal, og i fjor ble det dokumentert tre valpekull i området.

Antall fjellrev er tredoblet på 12 år
2. mars 2020

Det levde anslagsvis 280 voksne fjellrever i Norge i fjor. Bestanden av voksne fjellrever har dermed tredoblet seg siden 2008.

Reparerer norske fjell og afrikanske savanner
14. januar 2020

Fjellreven i Norge og den afrikanske villhunden har mer til felles enn å tilhøre hundefamilien. Begge artene er utrydningstruet og får hjelp til å overleve gjennom prosjekter for å restaurere natur.

Satte ut fjellrev i utsatt område
5. juli 2019

Fjellreven har gått tilbake  på Varangerhalvøya. Avlsprogrammet for fjellrev satser på å styrke Fastlands-Norges nordligste bestand, og over halvparten av valpene som ble født i avlsstasjonen i fjor ble satt ut her.

Fjellrev gikk over 350 mil for å krysse Arktis
25. juni 2019

Den unge fjellrevtispa la ut på vandring fra Spitsbergen 26. mars i fjor. 76 dager seinere nådde hun Ellesmere Island i Canada, etter å ha gått 3 506 kilometer og brukt havisen som bro til et nytt kontinent.

Rekordår for fjellreven
2. januar 2019

Fjellreven i Norge fikk minst 58 valpekull i 2018. Det er det beste resultatet for den kritisk trua arten siden den nasjonale overvåkingen startet i 2003.

Fjellrev fant frender 30 mil unna
12. november 2018

En fjellrev fra Varangerhalvøya vandret drøyt 300 kilometer mot sørvest, før den fant andre fjellrever i Reisa Nord. Det er gode nyheter for den kritisk trua arten.

Fjellrever på Sverigetur sprer gener
10. april 2018

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i Sverige, funnet maker og paret seg. De nye valpene tilfører friske gener til den innavlete fjellrevbestanden i området, hvor graden av innavl nå er halvert!

Fjellrevvalper til Varangerhalvøya
17. februar 2018

Denne uka ble 27 fjellrevvalper fra Sæterfjellet avlsstasjon satt ut på Varangerhalvøya for å styrke bestanden.

Følg fjellreven live fra Sæterfjellet Avlsstasjon
6. februar 2018

Nysgjerrig på fjellrevens dagligliv? NINA og Felles Fjellrev har montert to kameraer som sender direktevideo fra avlsstasjonen, her kan du følge fjellreven direkte fra innhegningene hele døgnet. 

Bra år for fjellreven
21. desember 2017

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet og det korter inn avstandene mellom de tidligere svært isolerte delbestandene. Det er observert økt forflytning av individer mellom fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, og vi ser allerede nå positiv endringer i genetikken. Dette lover godt for fjellrevens videre overlevelse i Norge!

Følg fjellrevforskerne i felt
11. juli 2017

Denne uka kan du følge feltarbeidet for avlsprogrammet for fjellrev på kloss hold. Fjellrevforskerne har nemlig tatt over NINAs Instagram-konto.

Tips om lemen i påskefjellet
12. april 2017

Lemen er vanskelig å fange, og følgelig en utfordrende art å studere. Du kan hjelpe forskerne ved å registrere dine lemenobservasjoner i Artsobservasjoner.no. 

Nye fjellrevar til Hardangervidda
7. februar 2017

Avlsprogrammet sette nyleg ut 18 fjellrevar på Hardangervidda. Med desse er til saman 87 fjellrevar sett ut på Vidda i løpet av dei siste fire åra.

Fjellreven fikk valper selv i et dårlig smågnagerår
13. desember 2016

Lite smågnagere stoppet ikke fjellreven fra å bære fram nye valpekull i Norge i sommer. Totalt ble det registrert 16 fjellrevkull. De noe overraskende ynglingene kan skyldes god støttefôring.

Bamse på fjellrevbesøk
16. august 2016

Fjelloppsynsmann Jon Nørstebø som har tilsynet med fôrautomatar for fjellrev i Lesja, gjorde store auge då han vitja fôrautomaten vest i Lesjafjella no i sommar.

Har du sett fjellrev?
22. september 2015

Oppfordrer fjellfolk til å melde fra om observasjoner av denne sjeldne karen. 

Rødrev drepte fjellrev - tatt på fersken
6. juli 2015

Rødreven er fjellrevens sterkeste konkurrent, og det hender til og med at fjellreven må bøte med livet. At rødreven blir observert i gjerningsøyeblikket hører likevel til sjeldenhetene.

Bli kjent med de norske rovdyrene
30. juni 2015

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær mer om rovdyrene i Artsdatabankens informasjonstjeneste «Arter på nett».

Avlsprogrammet for fjellrev gir ringvirkninger
6. mai 2015

Ti år etter at en fjellrev fra Lierne ble hentet inn til avlsprogrammet for fjellrev, vandret barnebarnet hennes tilbake. Snart har halvparten av fjellrevene i Norge bakgrunn fra avlsprogrammet.

Fjellrevar frå avlsprogrammet i NINA leverar varene
24. oktober 2014

I sommar vart det fødd minst 290 fjellrevar i Noreg. Nært 200 av desse hadde opphav i utsette revar frå avlsprogrammet.

Hvor mange fjellrevvalper blir det i sommer?
30. juni 2014

Det har vært et godt smågnagerår i store deler av landet, og forskerne forventer at det blir født mange fjellrevvalper.

Nå står Vidda for tur!
27. februar 2014 På Hardangervidda er det meir enn 200 gamle fjellrevhi som står tome og vitnar om at dette ein gang var eit av dei største og talrikaste fjellrevområda i Noreg. Nå har avlsprogrammet i NINA sett ut  30 nye fjellrevar i området.
“Møt fjellreven” nominert til Kulturdepartementets barnebokpriser
18. februar 2014 Boka om fjellreven har fått intet mindre enn to nominasjoner til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2013.
Fjellrevboom på Dovrefjell
30. desember 2013 I 2007 var fjellrevbestanden på Dovrefjell regnet som utryddet. I år er den landets største!
Rev i alle kanaler
13. september 2013

Hva reven sier har de fleste fått med seg i løpet av uka. Men det er mye mer å lære om rever. Felles Fjellrev vil skape interesse for fjellreven i en serie informasjonsprodukter rettet mot barn og unge.

Følg med på fjellrevovervåkinga
8. august 2013 Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er godt i gang med årets registrering av fjellrevkull i den norske fjellheimen. Du kan følge med på overvåkinga her.
Følg fjellrevvalpene på webkamera
23. mai 2013 Hittil i år er det født minst fem valpekull på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal. Følg fjellrevvalpene på webkamera direkte fra hiene. 
Rekordmange fjellrever
12. mars 2013

Til tross for få ynglinger i 2012, nådde vi likevel en milepæl i arbeidet med å bevare fjellreven i Norge. For første gang siden fjellrevovervåkinga startet har vi identifisert mer enn 100 individer fra DNA. Den norske fjellrevbestanden teller nå anslagsvis 139 fjellrever - en fordobling på få år. 

Vellukka utsetjing av fjellrev på Finse
1. februar 2013

Velvaksne fjellrevkvalpar frå avlsstasjonen på Sæterfjellet sett ut på to stader i Hallingskarvvet nasjonalpark nordaust for Finse.

Fjellreven takler magre tider
28. september 2012 Få fødte fjellrever i det fri. Det er resultatet av lite lemen i fjellet i år, men fjellreven er flink til å tilpasse seg dårlige tider.
Datadugnad for naturens mangfold
4. september 2012 - Har du samlet inn og tilrettelagt miljø- og biodiversitetsdata? Da ønsker vi å vite om det, sier Frank Hanssen, prosjektleder for LifeWatch Norge.
No er det atter fjellrev på Hardangervidda
4. juni 2012

Ein ung fjellrev har vandra frå Jämtland i Sverige til Hardangervidda i Sør-Noreg. Der har han slått seg saman med ei tispe som vart satt ut på Finse i regi av Avlsprogrammet for fjellrev. Det er no stor spaning knytt til om dei får kvalpar.

Fjellrev i påskefjellet
5. april 2012 Norsk institutt for naturforskning oppfordrer alle til å melde ifra om observasjoner av fjellrev.
Historisk mange kull med fjellrev
14. juli 2011

Hittil i år er det bekreftet ni kull med fjellrev og til sammen over 85 valper på Dovrefjell. Dette er et historisk antall kull i dette fjellområdet.

Godt år for fjellreven
20. august 2010

Det er hittil dokumentert 15 ynglinger av fjellrev i Norge i 2010. Fjellrevbestanden svinger i takt med forekomst av mus og lemen, og nå er gnagerbestanden på vei opp igjen. God tilgang til mat gir håp om høy overlevelse av fjellrevvalpene.

Gjennombrudd for avlsprogrammet – fjellrev yngling i det fri
8. juli 2010

Det er hittil dokumentert 4 ynglinger av fjellrev som er satt ut fra avlsprogrammet på Dovrefjell. Minimum 24 valper er observert ved disse fire hiene. I tillegg antas det at en utvandrer, satt ut på Dovrefjell i fjor høst, er far til et kull på minimum 5 valper, i Helags i Sverige. Det er også full klaff i avlsstasjonen med 8 av 8 mulige kull og ca 55 valper som vokser seg klar for utsetting i norske fjell i løpet av høsten.

 Se fjellrevyngling på webkamera
13. mai 2010

I disse dager blir det født valper på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal. Følg med på webkamera fra hiene – er du heldig kan du se valpene bli født.

Fjellrevaktivitet i alle tiltaksområdene
11. mars 2010

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Det ble ikke dokumentert ynglinger av fjellrev i Norge i 2009. Dette henger sammen med det markerte bunnåret for smågnagerne, og er helt som forventet. Årets resultater bekrefter med tydelighet fjellrevens avhengighet av tilgang til smågnagere for å få fram valper, sier forsker Nina E. Eide, som er ansvarlig for rapporten som nå er publisert.

 

Fjellreven internasjonal flaggskipart
7. februar 2010

Etter klimakonferansen i København i 2009 har Verdens naturvernunion (IUCN) har plukket ut ti arter for å belyse effektene av klimaendringer. Fjellreven skal flagge tundra- og fjelløkosystemet. Arten er en svært god indikatorart for økosystemtilstand, og kan slik gi oss tidlige varsler om endringer i økosystemet.

Fjellreven er tilbake på Finse
1. februar 2010

Den utrydningstruede fjellreven er igjen tilbake på Finse. Fredag ble 15 rever fra Avlsprogrammet for fjellrev sluppet fri i området.

Fjellreven sluppet fri på TV
21. oktober 2009

Fjellreven sluppet fri på NRKs naturprogram "Ut i naturen".

 

Ny rekord i Avlsprogrammet for fjellrev, men ingen ynglinger i det fri i år
21. august 2009

Denne sommeren er 40 valper klar for utsetting, som er ny rekord for avlsprogrammet. Foreløpige resultater fra overvåkingsprogrammet på fjellrev har imidlertid ikke dokumentert ynglinger i det fri i Norge i år. I Sverige er det to ynglinger, men med få valper. Lite smågnagere i fjellet er årsaken.

Avlsprogrammet kan redde fjellreven
6. juli 2009

Fjellreven i Norge er kritisk truet og vi antar at det finnes bare 50 voksne fjellrev igjen. De siste 15 åra har bestandene på Dovre og Hardangervidda dødd ut, og bare bestanden i Børgefjell er stabil. Avlsprogrammet har vist at fjellreven kan få fram valper i fangenskap, og at overlevelse ved utsetting er høyere enn forventet.

Tretten fjellrevynglinger, men liten overlevelse av valper i 2008
12. januar 2009

Det ble registrert 13 fjellrevynglinger i Norge i 2008; Finnmark, Saltfjellet, Børgefjell og Dovre. Valpekullene i Nordland var i svært dårlig kondisjon, og det ble funnet døde valper på flere av hiene. Vi antar at få valper har overlevd høsten. Dette henger sammen med kollaps i smågangerbestandene. DNA-analyser bekrefter funn av minimum 54 voksne individer.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: