Nyheter

 

Norske havørner til Europa

Publisert: 29. juni 2021
Tekst: Camilla Næss

Norge har Europas største hekkebestand av havørn. Nå skal norske ørner bidra til å bygge opp nye, levedyktige bestander både i Spania og Irland.

Norske havørner til Europa
Ungfugler samles inn fra reir med minst to unger, slik at en unge alltid blir igjen. Foto: Duncan Halley / NINA.

Ved starten av forrige århundre forsvant havørna fra store deler av sitt naturlige utbredelsesområde i Europa. På lik linje med andre rovdyr og -fugler ble den sett på som en trussel mot husdyr og en konkurrent om vilt- og fiskeressursene.

I Norge ble det utbetalt skuddpremier på ørn til langt ut på 1900-tallet. Da havørn ble fredet i 1968 var bestanden nede i ca. 400 hekkende par, og arten var forsvunnet sør for Sognefjorden. Drøye 50 år etter er den norske bestanden mangedoblet, og teller nå mellom 2500 og 4000 par.  

– Siden vi har Europas største hekkebestand av havørn har vi anledning til å bidra med å restaurere bestander i andre land som ønsker havørnen tilbake, sier Duncan Halley, forsker i NINA.

Sammen med Torgeir Nygård koordinerer han reetableringsprosjektene som skal bygge opp nye havørnbestander flere steder i Europa hvor havørn er utryddet.

I Skottland startet arbeidet allerede på 1970-talllet, og i dag hekker 150 par her. Denne bestanden er nå så stor at etterkommere av norske fugler brukes i Englands første gjeninnføring, på Isle of Wight på sørkysten. 

Også Irland har fått en ny og levedyktig havørnbestand takke være norske havørner. Her er reetableringen inne sluttfasen, og sist uke ble 23 unge havørner fløyet fra Trøndelag til Irland. Disse skal supplere bestanden og sørge for en jevn aldersfordeling.

Også Irland har fått en ny og levedyktig havørnbestand takke være norske havørner. Her er reetableringen inne sluttfasen, og sist uke ble 23 unge havørner fløyet fra Trøndelag til Irland. Disse skal supplere bestanden og sørge for at den har en jevn aldersfordeling.

Nå står også Spania for tur. Denne uka ble de ni første ørnene sendt fra Møre og Romsdal i samarbeid med havørneksperten Alv Ottar Folkestad. Neste år skal ytterligere 20 ungfugler sendes.

– Utviklingen av den irske bestanden har gått bra. De gode erfaringene herfra og fra Skottland gjør at vi har stor tro på at vi kan se havørner på vingene også i Spania i årene som kommer, sier Halley.

Reetableringene er et samarbeid mellom lokale myndigheter i Irland og Spania, NOF og NINA. Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å samle inn og flytte havørn.  

Kontakt:

Duncan Halley

Torgeir Nygård

 

Fakta:

  • Havørn er Norges største rovfugl
  • Selve havørninnsamlingen foregår fra reir med to eller flere unger, det blir alltid minst 1 unge igjen i reiret.
  • Før de transporteres ut av landet blir fuglene undersøkt av veterinær og ringmerket.
  • Ved ankomst holdes ørnene holdes i karantene. Da bor de i et flygebur på utslippsstedet, hvor de bl.a. kan trene vingene før de slippes ut i det fri.
  • For å begrense menneskelige kontakt blindfôres de gjennom en sluse i bakveggen i flygeburet.
  • Etter ca. 40 dager åpnes buret, og ørnene flyr ut i sine nye omgivelser. 
  • De neste månedene blir det satt ut mat mens ungene lærer å skaffe mat på egen hånd, akkurat som foreldrene vanligvis fôrer ungene en stund etter at de har forlatt reiret.

 

Havørninnsamling i Flatanger. Disse fuglene skal supplere den irske havørnbestanden hvor reetableringsprosjektet nå er inne i sluttfasen. Foto: Fredrik Staven

Havørninnsamling i Flatanger. Disse fuglene skal supplere den irske havørnbestanden hvor reetableringsprosjektet nå er inne i sluttfasen. Foto: Fredrik Staven

Havørn bygger reir på fjellhyller eller i trær, og bruker gjerne det samme reiret år etter år. Der det ikke fins trær eller fjellhyller, kan den hekke på bakken. Foto: Duncan Halley / NINA

Havørn bygger reir på fjellhyller eller i trær, og bruker gjerne det samme reiret år etter år. Der det ikke fins trær eller fjellhyller, kan den hekke på bakken. Foto: Duncan Halley / NINA

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: