Nyheter

Støtte fra Forskningsrådet til to kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) i NINA

Publisert: 7. juli 2021
Tekst: Bjørg Bruset

NINA får støtte til to prosjekter som skal forske på hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen.

Støtte fra Forskningsrådet til to kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) i NINA
Sjø, måser og De syv søstre. Foto: Juliet Landrø/NINA

Forskere fra NINA skal lede to av kompetanse- og samarbeidprosjektene som i slutten av juni fikk støtte fra Forskningsrådet:

  • MARCIS - Marine spacial planning and cumulative impacts of blue growth on seabirds, prosjektleder er Tone Kristin Reiertsen fra NINA Tromsø.
  • Launching the Norwegian Green Infrastructure Network and new decision-support tools for Land Prioritization, Scenario and Impact assessment, prosjektleder er Manuela Panzacchi fra NINA Terrestrisk økologi.

- MARCIS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et helhetlig beslutningsstøtteverktøy ved å måle den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sjøfugl i havområdene våre, sier Tone Kristin Reiertsen.

-Vi gleder oss over at forskning, industri og forvaltning skal jobbe sammen for å finne bærekraftige løsninger for marin arealbruk, sier en optimistisk Reiertsen som skal lede samarbeidet.

-GreenPlan er et ambisiøst prosjekt som skal kartlegge grønn infrastruktur og beregne den samlede belastningen menneskelig aktivitet har på naturmangfoldet, sier Manuela Panzacchi.

-Slik vil vi finne løsninger for framtida og sikre bærekraftig arealplanlegging. Prosjektet er et samarbeid mellom forskning og arealforvaltning både på nasjonalt, regionalt, og kommunalt nivå, forteller prosjektleder Panzacchi.

I tillegg er NINA partner på tre andre prosjekt som også fikk finansiering ved denne tildelingen:

· REPEAT – Rethinking sustainable land use of peatland. Prosjektet ledes av Høgskulen på Vestlandet; ansvarlig i NINA er Joachim Töpper fra NINA Bergen.

Du kan lese mer om dette prosjektet i denne meldingen fra Høgskolen på Vestlandet

· SPARE – Space for resilience - how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience? Prosjektet ledes av NIVA, David Barton, NINA Oslo, og andre fra NINAer med.

· MAREA – Marine ecosystem accounting for integrated coastal planning in the Oslofjord. Også dette prosjektet ledes av NIVA, David Barton og flere fra NINA deltar i dette prosjektet.

Du kan lese mer om dette prosjektet i denne meldingen fra NIVA

Forskningsrådet har også gitt støtte til prosjektet Huldrefortellinger. Huldrefortellinger er et samarbeidsprosjekt med Miljøagentene for å formidle kunnskap om naturmangfold til barn og unge. Her vil de produsere tekst og filmer med spennende fortellinger om «huldrearter» som er ulike truede og sjeldne arter som finnes i Norge. Gjennom dette håper de på å utruste en ny generasjon med kunnskap om naturen og bli med på å løse flere av dagens globale utfordringer. Prosjektet ledes av Magni Olsen Kyrkjeeide, med seg på laget har hun Lise Tingstad, Siri Lie Olsen og Anne Olga Syverhuset.

Kontakt:  Norunn S. Myklebust, adm. direktør

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: