Nyheter

 

Forskere teller reir for å ta temperaturen på influensaen
28. juli 2023

NINA-forskere organiserer telling av krykkjereir i kolonier langs kysten av Troms og Finnmark. Resultatene skal brukes til å måle hvordan fugleinfluensaen påvirker bestanden av den truede måkearten.

Det haster med å samle inn død fugl for å redde krykkja
26. juli 2023

Forskere er bekymret for hvordan utbruddet av fugleinfluensa vil påvirke bestanden av den allerede utrydningstruede krykkja. Det viktigste tiltaket nå er å samle inn død fugl før trekket starter.

Følg fjellrevvalpene direkte i hiet
10. juli 2023

Fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet har fått valper igjen. Ett av kullene kan du følge direkte via www.nina.no

Se lusa som haiker med flua fra fugl til fugl
30. juni 2023

Hvordan skal ei fjærlus som ikke kan fly finne mat som smaker av fugl? Jo, den tar en hopp-på-tur med ei fuglelusflue.

Mosen magniae fikk navn etter forskeren Magni
19. juni 2023

Den er en klimahelt som blir tråkka på og forsurer miljøet rundt seg, men navnet er magnifikt. Torvmosen Sphagnum magniae er oppkalt etter NINA-forsker Magni Olsen Kyrkjeeide.

Ville pattedyr beveget seg lenger da COVID-19 stengte verden
8. juni 2023

Menneskelig atferd endret seg til dels dramatisk under nedstengninger i de første ukene og månedene av den globale COVID-19-pandemien. Det resulterte i at pattedyr på land endret atferd, viser en studie publisert i Science av et stort internasjonalt forskerteam. Flere NINA-forskere har bidratt med data fra prosjektene sine om hjortevilt og bjørn.

Villsvin sender viktige signaler for framtida
7. juni 2023

Villsvin er på full fart inn i norsk natur igjen. Ved hjelp av radiosendere får forskerne peiling på hvor store områder villsvinene bruker, når de er aktive og hvordan de sprer seg.

Færre villsvin skutt i Norge
30. mai 2023

For første gang siden jaktåret 2014/2015 har antall skutte villsvin i Norge sunket. Frekvensen av observerte villsvin på kamerafellene i Akershus og Østfold er stabil, mens antall observasjoner har gått kraftig ned i Innlandet.

NINA foreslår tiltak for trua arter og naturtyper
15. mai 2023

Hvordan bedre tilstanden til trua arter og naturtyper? NINA-forskere har laget kunnskapsgrunnlag for 21 arter og 6 naturtyper med tiltak som må settes i verk for å nå konkrete mål.

Erfarne fotografer forstyrret fuglene mest
9. mai 2023

Erfarne fuglefotografer var mer villige til å bryte grenser for å komme nær målet enn vanlige fugleturister og erfarne fuglekikkere. Det viser en studie fra Hornøya i Finnmark.

Forskere fant flått på importerte planter
5. mai 2023

Skogflått som kommer til Norge som blindpassasjerer kan ha med seg nye sykdommer til Norge. I verste fall kan de true folkehelsa, men foreløpig er det ingen grunn til uro.

Krykkjehotell fungerer med hell
2. mai 2023

Tilrettelagte plasser for sjekking, hekking og klekking kan redde krykkja fra å dø ut. Den sterkt truete måkefuglen ser ut til å trives når den kan ta inn på egne hotell i byer og tettsteder.   

Flere hjortedyr må testes for skrantesjuke
12. april 2023

Forskerne er sikre på at forekomsten av skrantesjuke (CWD) er lav i Norge. Fortsatt prøvetaking av et stort antall dyr er likevel helt avgjørende for å kartlegge forekomst av sykdommen.

Fjellrevsøstre stakk fra Sylan til Byneset
31. mars 2023

Tre eventyrlystne fjellrever ble i løpet av kort tid fanget på Byneset og Værnes i Trøndelag. To av revene fra Kjølifjellet vest for Sylan er søstre, mens den tredje er kusina deres.

Ny lederduo for NINA i Tromsø
29. mars 2023

NINA satser internasjonalt i Tromsø. Finske Elina Halttunen og kanadiske Amanda Poste er ansatt som forskningssjef og assisterende forskningssjef ved NINAs nordligste avdeling.

Elvemusling var blindpassasjer på utsatt ørret
10. mars 2023

Utsetting av ørret har ført til at nye bestander av elvemusling har etablert seg i Oslo og Akershus. Men muslinglarvene som har vært med denne ørreten som blindpassasjer har mindre verneverdi enn stedegne bestander.

Derfor gyter noen laks flere ganger
2. mars 2023

De fleste laks gyter bare én gang i livet, men de som gjør det flere ganger kan bety mye for å skape livskraftige bestander.

Samarbeid mellom rovdyrforskere og reindriftsutøvere krever gjensidig tillit
16. februar 2023

Rovdyrforskningen er avhengige av et utstrakt samarbeid med utøverne i reindrifta. For å skape nødvendig tillit er det viktig med nærhet og åpenhet om forskningens hensikt og resultater.

Store rovdyr påvirker fjellreven ulikt
6. februar 2023

Jerven ser ut til å gå godt sammen med fjellreven, mens kongeørna kan være en direkte trussel. En som trives godt i de stores selskap er fjellrevens konkurrent rødreven.

FriKalv ga liten økning i antall felte hjortekalver
6. januar 2023

Å åpne for kvotefri felling av hjortekalver ga ingen dramatiske effekter. Det er hovedkonklusjonen etter det toårige forsøksprosjektet FriKalv i tre kommuner på Vestlandet.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: