Nyheter

 

Skjønner elgen at den blir jaktet på?

Publisert: 14. november 2023
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Tidlig på høsten kan du ofte se elgen ute på jordene, men hvor har den gjort av seg nå? Skjønner elgen at det er jakttid? Forsker Erling Solberg svarer i NINA-serien «Spør en naturforsker».

Skjønner elgen at den blir jaktet på?

Et spørsmål mange jegere har en god del teorier om, er hvorvidt elgen skjønner at den blir jaktet på. Spørsmålet ble også nylig stilt i serien «Spør en naturforsker» fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Erling Solberg, seniorforsker i NINA, mener det er grunn til å tro at den forstår det i mange situasjoner.

– En vanlig måte å jakte på er å bruke en bandhund og gå i sporet etter en elg. Da er elgen klar over at her kommer det noe den ikke liker. Det gjelder både hunden og jegeren. Men den er kanskje ikke klar over at det sitter noen og venter på den et annet sted, sier Erling Solberg, forsker i NINA.

Det kan også virke som at elgen skjønner at det er jakttid.

– Ofte ser vi at elgen trekker seg bort fra de mest eksponerte stedene når jakta har pågått en stund, sier Solberg.

Elgen kjenner lukta av mennesker i skogen. De voksne elgene har også erfaring med hva som kan skje i løpet av jaktsesongen, og kalvene lærer fra foreldrene at de skal være forsiktige med mennesker. 

Flytter elgen seg til områder hvor det ikke er lov til å jakte?

Enkelte har også en teori om at elgen drar til steder hvor det ikke er lov å jakte. Solberg forteller at de elgene de overvåker stort sett blir i området de vanligvis holder til også under jakta. Men innenfor dette området kan de velge seg områder som gir dem flere fortrinn, hvor de har ryggen sin mer fri. 

– Elgen velger ikke de mest kronglete stedene å oppholde seg fordi det finnes få fluktmuligheter. De velger områder med omhu under jakta, forteller Solberg.

Hør hele svaret i NINA-serien «Spør en naturforsker». Der får du også høre hva elgforskeren anbefaler å gjøre hvis du kommer for nær en elg.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: