Nyheter

 

- Å regne på natur er like viktig som klima!

Publisert: 9. juni 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

NINA har gjennom mange år deltatt i utvikling av metoder og uttesting av naturregnskap. I dag møttes sentrale aktører og ulike sektorer til frokostseminar og forskningskonferanse om temaet.

- Å regne på natur er like viktig som klima!
Foto: Marit Hverven.

Regjeringen skal utvikle naturregnskap i Norge og arbeidet er i gang. Statsråd Espen Barth-Eide la i sitt innlegg vekt på behovet for naturregnskap som grunnlag for å ta gode og kunnskapsbaserte beslutninger om natur. Han understreket at dette arbeidet er høyt prioritert i regjeringen nå. 

– Å regne på natur er like viktig som klima, bare mye vanskeligere, sa Barth-Eide i innlegget.

NINA har i en årrekke arbeidet med å utvikle og teste ut metoder for naturregnskap, og en rekke NINA-forskere presenterte sin forskning på konferansen, i tillegg til forskningssjef i Oslo, Kristin Thorsrud Teien, som snakket om hva naturregnskap er og hva det kan brukes til.

– Naturregnskap er et metodisk rammeverk som gir oversikt over ulike typer arealer, økologisk tilstand for arealene og verdien av naturgodene som arealene gir. Dette gir et grunnlag for beslutninger og politiske avveininger, sier Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef i NINA. 

Den siste delen av konferansen er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt om naturregnskap (MAIA), og følgende NINA-forskere deltar med innlegg: David Barton, Erik Framstad, Zander Venter, Signe Nybø og Trond Simensen.

Programmet for seminaret:

Foredragene kan du se her:

Lenker til mer informasjon om NINAs arbeid med naturregnskap og omtale av det internasjonale forskningsprosjektet MAIA:

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: