Nyheter

 

Europa leter etter marianøkleblom

Publisert: 13. april 2022
Tekst: Universitetet i Tarttu, oversatt av Lise Tingstad

I fjor bidro folkeforskning med nesten 400 000 observasjoner av marianøkleblom. Nå ber forskerne oss om å gå ut og lete etter marianøkleblom igjen!

Europa leter etter marianøkleblom

Til tross for svært vanskelige tider i Ukraina og Europa, inviterer folkeforskningskampanjen «På jakt etter marianøkleblom» (“Looking for cowslips”) folk til å gjøre vitenskap, ikke krig. Folk fra hele Europa observerte marianøkleblom (cowslip) i fjor, og bidro til vitenskapen med nesten 400 000 blomsterobservasjoner. Å delta på «På jakt etter marianøkleblom» passer for alle! 
Ved hjelp av et observasjonsverktøy på cowslip.science-nettsiden som man enkelt kan laste ned på mobilen, kan alle bidra ved å samle og sende informasjon om marianøkleblom til forskere. Observasjoner kan gjøres gjennom hele våren, som er blomstringssesongen for marianøkleblom. Nettsiden er tilgjengelig på hele 25 språk.

Denne våren er veldig annerledes, og det vitenskapelige miljøet som driver kampanjen, står i solidaritet med alle menneskene som er berørt av den grusomme krigen i Ukraina. 

– Vi håper at det å gjøre små handlinger som å delta i naturobservasjonskampanjer, gir et lite stykke positivitet i disse svært urovekkende tider, kommenterer Dr. Tsipe Aavik, som leder marianøkleblomprosjektet. 

– I fjor til tross for pandemien, hadde vi veldig interessante resultater fra mange land. Og vi håper at folk finner litt trøst i naturen, kanskje også legger merke til noen marianøkleblom og gjør observasjoner igjen, sier Dr. Aavik.

Folkeforskning gir kunnskap om naturmangfold

Ettersom tapet av biologisk mangfold fortsetter over hele verden, øker også behovet for informasjon og vitenskapelige data om naturmangfoldet, og her er det flott å få hjelp fra publikum. 

Marianøkleblomkampanjen er et godt eksempel på at man kan kombinere behovet for data med morsomme utendørsaktiviteter, og gi folk muligheten til å oppleve natur og vitenskap i ett. Ideen er enkel: folk går ut i naturen, finner marianøkleblom (Primula veris) – titter inn i blomstene og sender funnene og noen bilder via nettsiden www.cowslip.science til forskere.

Etter siste års suksess og eksepsjonell hjelp fra lokale partnere, begynte forskere fra Universitetet i Tartu, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og andre institutter fra hele Europa med å analysere de innsamlede dataene. 

– De foreløpige resultatene viser at det, i motsetning til hva vi forventet, ikke er balanse mellom to typer marianøkleblom. Vanligvis er frekvensen av S- og L-blomster lik - dette gjør reproduksjon mer sannsynlig og sikrer mer motstandsdyktige populasjoner, forklarer Marianne Kaldra, en marianøkleblom-forsker ved Universitetet i Tartu. 

– Dataene viser også at større populasjoner av marianøkleblom er mer balanserte når det gjelder blomstertypene og derfor mer levedyktige, sier Kaldra. 

Disse eksepsjonelle funnene må fortsatt undersøkes nærmere og testes med mer data. Det er grunnen til at folkeforskningskampanjen gjentas i år.

– Våre foreløpige resultater viser at marianøkleblombestander nær urbane områder har en tendens til å være mindre og mer ut av balanse sammenlignet med populasjoner i naturområder, noe som antyder en negativ menneskelig effekt på marianøkleblom, forteller Kaldra. 

– Vi er fortsatt i ferd med å analysere dataene, og ytterligere analyser vil inkludere naturtyper og forskjellige miljøvariabler, legger Kaldra til.

For å illustrere hvordan marianøkleblomkampanjen fungerer har forskerne også laget en animasjon om den vitenskapelige reisen fra start til slutt, for slik å fortelle deltakerne hva som skjer med observasjonene de sender inn.

Store deler av Europa deltar

Marianøkleblomobservasjoner kan gjøres over hele Europa. Initiativet har lokale partnere i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Luxembourg, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits og Storbritannia. Marianøkleblom har begynt å blomstre allerede i noen land i Sør-Europa.

Marianøkleblomkampanjen i 2022 er en del av CENTER OF EXCELLENCE ECOLCHANGE Ecology of Global Change: Natural and Managed Ecosystems. Forskningsnettverket til "Looking for Cowslips" har over 40 partnere, inkludert universiteter, forskningsinstitutter, skoler og skolenettverk, statlige organisasjoner og frivillige organisasjoner fra 30 land.

Avslutningsvis vil forskerne også oppfordre folk over hele Europa til å fortsette med sin støtte og donere tid, kunnskap og/eller ressurser til ukrainsk humanitær hjelp.

Les saken NINA skrev om prosjektet i fjor: Hjelp oss å samle data om marianøkleblom!

Kontakt: Lise Tingstad
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: