Nyheter

 

Her kan du se vårt webinar om beitedyr og rovvilt

Publisert: 10. november 2021
Tekst: Jan Arne Stokmo

Onsdag klokka 11 sendte vi et nytt rovdyrwebinar og denne gang var tema beitedyr og rovvilt. 

Her kan du se vårt webinar om beitedyr og rovvilt
Foto: Viltkamera NINA

Du kan se webinaret i opptak ved å klikke på denne lenken.

NINAs forskere har studert rovvilt og beitedyr i flere tiår. Nå har du sjansen til å få noe av denne forskningen oppsummert på en time.
I dette webinaret får du høre ny kunnskap om forholdet mellom sau og kongeørn fra Jennifer Stien som har studert kongeørn og sau på Fosen i Trøndelag. Ole-Gunnar Støen serverer ny kunnskap om forholdet mellom bjørn og tamrein. Han har sammen med reinnæringen samlet tall på hvor mange reinkalv bjørnene dreper. Forholdet mellom tamrein og rovvilt er komplisert. Reinen er et av rovdyrenes viktigste byttedyr, men reinen har flere problemer enn rovdyr. Torkild Tveraa har studert konflikten i mange tiår, og presenterer foredraget «Reinen – rovdyroffer eller klimataper?»
John Odden har studert gaupa siden midten på 1990-tallet og oppsummerer 20 års forskning på gaupa og byttedyrene på 10 minutter.
Forskerne svarer også på spørsmål helt til slutt. God fornøyelse!

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: