Nyheter

 

Kan syk oppdrettslaks være en trussel for villaksen i Trøndelag?

Publisert: 29. mai 2024
Tekst: Camilla Næss

Forskere frykter smitte fra syk oppdrettslaks på rømmen kan ramme den allerede truede villaksen, som nå skal opp i elvene for å gyte.

Kan syk oppdrettslaks være en trussel for villaksen i Trøndelag?
Fisk i overvåkingsnota ved Agdenes. Foto: Arne Jørrestol

I disse dager er villaksen på vei inn fra havet for å gyte. Nå frykter mange at rømt oppdrettslaks vil slå følge inn i Trondheimsfjorden og opp i elvene. I starten av mai rømte nemlig 8000 slakteklar oppdrettslaks fra et anlegg i Hitra kommune ved utløpet til Trondheimsfjorden. 

– Denne rømningen er et omvendt «kinderegg», sier Tor Næsje, seniorforsker i NINA, og presiserer: 

– Ikke bare skjedde rømningen på det mest uheldige tidspunktet på året. Laksen var i tillegg slakteklar, det vil si at en vesentlig andel i verste fall kan gyte med villaksen. Fisken som rømte hadde også flere sykdommer, som kan spres til villaksbestandene.

Alvorlig smittsom nyresykdom

En av disse sykdommene er bakteriell nyresyke (BKD) . Det er en alvorlig smittsom og meldepliktig sykdom som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill og oppdrettet laksefisk. 

Sykdommen spres fra hunnfisk til rogna den legger, og dermed også til avkommet. Men den kan også smitte fra fisk til fisk. 

Eksplosiv økning i antall oppdrettslaks

NINA har overvåket lakseinnsiget til Trondheimsfjorden siden 2013.  Overvåkingsnota på Agdenes har vært viktig både for å få en oversikt over antallet oppdrettslaks og for å fange rømt fisk. 

– Til nå er det fanget over 250 oppdrettslaks, som avlives og sendes til prøvetaking. Det er viktig å finne ut om all fisken stammer fra rømmingen på Reitholmen, og hvor mange av fiskene som er smittet med den alvorlige sykdommen BKD, sier Næsje. 

Som figuren viser, har antallet oppdrettslaks i nota eksplodert i år. 

Figurene viser historiske data fra laksenotfangster ved Agdenes NINA overvåker lakseinnsiget til Trondheimsfjorden. Den grønne linja til venstre viser årets fangst av oppdrettslaks i størrelsesorden mellomlaks (66-88 cm) så langt i år.

Resultatene fra sykdomsundersøkelsene av oppdrettsfisken hos Veterinærinstituttet vil foreligge i løpet av noen få dager. 

–    For villfiskens skyld får vi håpe at kun noen få av den rømte fisken var smittet av den alvorlige sykdommen BKD, sier Næsje.

Oppdrettslaks registreres og sendes til prøvetaking. Foto: Arne Jørrestol

Oppdrettslaks registreres og sendes til prøvetaking. Foto: Arne Jørrestol

Lakseinnsig til Trondheimsfjorden 2024 

Kontakt: Tor Næsje 

Eva B. Thorstad 

Meld fra

All fangst av oppdrettslaks skal meldes omgående til Fiskeridirektoratets tipstelefon:

Tips Fiskeridirektoratet

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: