Nyheter

 

Miljødesign av vindkraft ga amerikanske barn suksess i Lego-konkurranse

Publisert: 21. mars 2023
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Amerikanske barn har latt seg inspirere av NINAs forskning på svartmaling av rotorblader for å redusere fuglekollisjoner. Det har ført dem til topps i First Lego League.

Miljødesign av vindkraft ga amerikanske barn suksess i Lego-konkurranse

NINAs forskning på svartmaling av rotorblader for å redusere fuglekollisjoner med vindturbiner har skapt mye oppmerksomhet verden rundt siden artikkelen «Paint it black: Efficacy of increased wind turbine rotor blade visibility to reduce avian fatalities» ble publisert. Nå har den også inspirert ungdom til å utvikle konseptet videre i Lego.

Et amerikansk lag vant første plass i den regionale konkurransen av First Lego League, og slo ut 39 andre lag. I mars gikk de sågar til topps i den statlige konkurransen i Utah. Målet er å vinne verdensmesterskapet i Lego League.

– Jeg har fått se resultatene fra det amerikanske teamet sitt arbeid, og det ser ganske kult ut, sier seniorforsker Roel May, som har ledet forskningen på svartmalingskonseptet i NINA.

Rotorblader med glitter

Barna har blant annet videreutviklet konseptet med glitter på rotorbladene i tillegg til svartmalte rotorbladet, da forskning indikerer at synligheten av svarte rotorblader minker når fuglene er svært nær. Med glitter fant barna at synligheten økte når en kommer nærmere rotorbladene, og at de to løsningene derfor kunne utfylle hverandre.

Image

Den ene av Lego-turbinene har dessuten en ultrasonisk sensor bak bladene. Den stopper automatisk om en ørn kommer for nær.

Datamodeller viser at svartmaling hjelper

I tillegg til Lego-modellene har barna også gjort simuleringer med datamodeller. 

I en av modellene kan du justere fart, farge og synlighetene av rotorbladene ved å trykke på ulike knapper. Denne modellen viser at det svarte rotorbladet hjelper. Glitterbladet er også basert på denne simulatoren.

I en annen simulering kan en endre rotasjonshastighet og fargen på bladet i koden, mens turbinen kan roteres for å få sett den i 3D. Også denne simuleringen viser at den svarte fargen har positiv effekt.

Fly gjennom vindpark i dataspill

De har også utviklet tre dataspill hvor du kan hjelpe en ørn med å fly gjennom en vindpark.  I spillet Eagle Evade, kan du kan samle glitter og svart maling for å gjøre bladene mer synlige. De to andre spillene har de kalt Eagle game og Eagle vs. Turbine.

Ros fra dommerne

Dommerne berømmet barna for å ha oppsøkt verdensledende eksperter for hjelp. De fikk også ros for at de har tenkt på en løsning på en virkelig problemstilling.

– Med innovative løsninger og formidlingsformer viser barna at den kommende generasjonen bidrar til å ta vare på naturmiljøet allerede nå, sier Roel May. Industrien kan ta lærdom av dette. 

Kontakt: Chris Ashworth, coach of the Programming Pickles FIRST Lego League robotics team

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: