Nyheter

 

Møt NINA på Forskningstorget på Aqua Nor

Publisert: 20. august 2021
Tekst: Bjørg Bruset

Forskningstorget er en del av Aqua Nor 2021. Her holdes miniseminarer på stand og digitalt.

Møt NINA på Forskningstorget på Aqua Nor

På Forskningstorget møter du NINA og tretten andre forsknings- og innovasjonsmiljø som er opptatt av forskning og innovasjon innen havbruk.

Forskningstorget er et konsept som ble etablert under Nor Fishing i 2018 og har utviklet seg til å bli et knutepunkt og en viktig del av messene Nor Fishing og Aqua Nor.

Forskningstorgets sterke posisjon er et kraftfullt bilde på hvor viktig forskning og utvikling er for havbrukssektoren, det har vært en avgjørende faktor for hvordan næringen har utviklet seg og det vil være avgjørende for næringens videre utvikling.

Forskningstorget synliggjør også hvordan norske forskningsmiljøer er verdensledende når det gjelder å frembringe avgjørende forskningsbasert kunnskap for den globale akvakulturnæringen.

Nytt av året er at alle også har en digital stand – se NINAs digitale stand på Aqua Nor: https://expobo.com/stand/355

Fiskeri- og sjømatministeren åpner Forskningstorget

Forskningstorget åpner tirsdag 24. august kl 11.30 ved Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Dette vil skje rett etter den offisielle åpningen av Aqua Nor 2021. Åpningen vil bli etterfulgt av miniseminaret «Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd»

Forskningstorgets miniseminarer

Miniseminarene vil belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Hvert seminar varer i om lag 50 minutter og inneholder korte innlegg fra forskning og næringsliv, med konkrete eksempler fra ulike miljøer.

De fem temaene er;

  1. Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd

NINAs bidrag her er Carolyn Rosten med: En akustisk statusindikator for overvåking av lydlandskapet i lakseoppdrett

  1. Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene
  2. Hvordan sikre en frisk og robust fisk?
  3. Blir vi kvitt lusa? 
  4. Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

På det siste av miniseminarene bidrar NINAforskere med to av foredragene:

Per Fauchald med: Bærekraftig matproduksjon fra akvakultur

Henrik Berntsen med: Pukkelaks i Norge, i dag og fremover

Carolyn Rosten, NINA

Carolyn Rosten, NINA

Henrik H. Berntsen, NINA

Henrik H. Berntsen, NINA

Per Fauchald, NINA

Per Fauchald, NINA

Se fullstendig program for Forskningstorget her. Her finner du også lenker til den digitale versjonen av miniseminarene.

For alle som er interessert i forskning og innovasjon, inkludert universitetsutdanning innenfor akvakultur, er Forskningstorget på Aqua Nor stedet å oppsøke disse dagene i august. Det gjelder om du har spørsmål om status for forskningen, ønsker informasjon om utdanningsmuligheter, har konkrete prosjektideer eller ønsker tips om samarbeid, finansieringsmuligheter og råd om å skrive prosjektsøknader.  

Årets forskningstorg er et samarbeid mellom Nofima, SINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Du finner oss i Hall A på stand nummer A 122–137.

Kontakt i NINA:

Ingebrigt Uglem

Bjørg Bruset

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: