Nyheter

 

Naturen tåler mindre nitrogen enn vi trodde

Publisert: 18. november 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Grensene for hvor mye nitrogen naturen tåler er satt for høyt, viser en gjennomgang av nyere forskning.

Naturen tåler mindre nitrogen enn vi trodde
Tilførsel av næringsrikt vann med mye nitrogen kan blant annet føre til algeoppblomstring i både ferskvann og i sjøen. Det reduserer lysmengden til planter, alger og dyr på bunnen, og algene kan også skille ut gifter som kan drepe fisk og andre dyr i vannet. Foto: Mary Cousins Mmelugin / Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

En ekspertgruppe oppnevnt av FNs luftkonvensjon har revurdert naturens tålegrenser for skadelig nitrogentilførsel fra lufta. Sist dette ble gjort var for 10 år siden.

– Naturen tåler mindre nitrogen enn vi trodde, sier Vegar Bakkestuen, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), som har deltatt i ekspertgruppen.

Rapporten er basert på en litteraturstudie, hvor 45 av Europas ledende nitrogeneksperter har gått gjennom alt som er publisert om eksperimentelle studier på effekten av nitrogenforurensning de siste 10 årene. 

Behov for å redusere utslippene av nitrogen

Ekspertene understreker i rapporten at det er behov for å redusere utslippet av nitrogen i miljøet.

I Norge er tålegrensen overskredet for en femtedel av Norges areal. Skog og lynghei er blant naturtypene som er mer følsomme for nitrogen enn tidligere antatt.

Norge har tilsluttet seg luftkonvensjonen, noe som betyr at vi bør redusere nitrogenutslippene våre slik at vi ikke overskrider tålegrensen for de ulike naturtypene.

Jordbruket er en av de største kildene til nitrogenforurensning, og i Nederland har krav om reduksjon av utslipp fra jordbruk skapt baluba, allerede før denne nye rapporten ble publisert.


Lite kunnskap om effektene på enkelte naturtyper

Tålegrensene ble senket for mange naturtyper i den nye rapporten. Bakkestuen påpeker imidlertid at det for mange naturtyper var vanskelig å finne god litteratur på eksperimenter for tålegrensen for nitrogen.

– Det er behov for flere eksperimentelle forsøk for å kunne fastslå sikrere tålegrenser for flere naturtyper i lynghei, våtmark, skog og fjell, sier Bakkestuen.

I tillegg til Bakkestuen var Hans Tømmervik (NINA), Jan-Erik Thrane (NIVA), Heleen De Wit (NIVA) og Liv Guri Velle (Møreforsking) blant de norske ekspertene som deltok i arbeidet med rapporten. 

Les rapporten: Roland Bobbink m.fl.: Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe. Rapport fra FNs luftkonvensjon , 2022. Sammendrag

Les også: Nitrogen forurenser mer enn antatt (forskning.no, NIVA)

Kontakt: Vegar Bakkestuen
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: