Her er program og påmelding!

" />

Nyheter

 

Naturrestaureringskonferansen 2023

Publisert: 10. februar 2023
Tekst: NINA

Natur- og klimakrisen er global, men løsningene er lokale. På Naturrestaureringskonferansen 2023 får du tips, kunnskap og erfaringer som kan bidra til å løse utfordringene.
Her er program og påmelding!

Dato: 30.10.2023 11.00 - 31.10.2023 15.30 Legg til i kalender

Naturrestaureringskonferansen 2023

INFORMASJON

Dato: 30.-31. oktober 2023

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Kontaktpersoner: Astrid Brekke Skrindo/NINA og Vibeke Husby/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning samler forskere, forvaltere og praktikere for å dele den nyeste kunnskapen innenfor fagfeltet og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete restaureringstiltak.  

Den nye naturavtalen sier at verden skal restaurere 30% av ødelagt natur. FN mener det er så viktig at de har dedikert et helt tiår til naturrestaurering.  

Én ting er hvordan vi skal få det til, men de store spørsmålene er også hvor vi skal gjøre det og hvem som har ansvaret. Og ikke minst - hvordan skal vi samarbeide på tvers av kommunegrenser, sektorer og økonomiske interesser? For å lykkes er det avgjørende at de globale målene kan omsettes til nasjonale og lokale løsninger.  

Årets naturrestaureringskonferanse, den andre i rekken, setter søkelys på den nære naturen i kommunene. Vi vil gjerne at du kommer til Trondheim for å delta i diskusjonene. Foredragene vil også strømmes. 

Program

Her er noe av det du kan få med deg på konferansen:

  • Kommunesektorens organisasjon presenterer lokale utfordringer og muligheter med naturrestaurering i kommunene
  • Ulike kommuner deler sine løsninger og erfaringer med naturrestaurering. Når og hvor bør naturrestaurering iverksettes? Hvem skal planlegge, gjennomføre og betale? Hvordan skal miljøforvaltningen involveres og hva med andre sektorer?
  • Rewilding, naturrestaurering, naturbaserte løsninger og naturnøytralitet. Hva betyr det egentlig? Vi rydder i begrepene i et norsk perspektiv.
  • Sabima forteller om sitt samarbeid med kommunene.
  • Juss og naturrestaurering - hvilke muligheter og hindre ligger i lovverket?
  • Hvordan få flere engasjert i naturrestaurering, og hvordan kan befolkningen involveres? Ulike sektorer deler gode eksempler.
  • Natur i det grønne skiftet - arealkampen handler også om hvordan naturrestaurering kan være en del av løsningen. Hvordan kan dette gjøres i praksis når store næringsaktører banker på døra?
  • For å nå målene i Naturavtalen må vi tenke nytt. Hvilke løsninger og virkemidler må til?

Hele programmet finner du her!

Velkommen til naturrestaureringskonferansen 2023! 

Tidspunkt: 30. – 31. oktober 2023
Sted: Trondheim, Scandic Lerkendal

Påmeldingsfrist: 1.oktober.

Her kan du melde deg på!

Kontaktpersoner: 
Astrid Brekke Skrindo/NINA
Vibeke Husby/Miljødirektoratet

Se alle foredragene fra Naturrestaureringskonferansen 2021 på YouTube.

Ønsker du å få tilsendt nyheter om naturrestaurering og naturrestaureringskonferansen?

 

 

Image

Image

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: