Nyheter

 

NINA-forsker i Naturpanelet

Publisert: 31. mai 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

NINA-forsker Håkon Stokland blir hovedforfatter i Naturpanelets utredning om de gjennomgripende samfunnsendringene som er nødvendige for å løse naturkrisa.

NINA-forsker i Naturpanelet

I over 50 år har verden vært bevisst på tapet av naturmangfold, og jobbet med å ta vare på mer natur. Likevel ødelegger vi fortsatt mer natur enn vi verner og restaurerer. Skal vi løse den pågående naturkrisen, må vi fokusere mindre på symptomene og mer på de grunnleggende årsakene til krisen.

– Vi må se på hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Det er der vi må begynne å tenke endringer, sier NINA-forsker Håkon Stokland, som blir en av hovedforfatterne av en treårig utredning av temaet gjennomgripende endringer, i regi av Naturpanelet.

Gjennomgripende endringer

Både Naturpanelet og Klimapanelet trekker fram begrepet gjennomgripende endringer som en nødvendig nøkkel for å løse de to sammenvevde krisene vi står midt i i dag; naturkrisen og klimakrisen. Sannsynligvis blir dette også et sentralt tema i arbeidet med den nye naturavtalen som verdens miljøministre skal bli enige om.

– Det dreier seg om grunnleggende endringer i organiseringen av samfunnet og det større systemet, slik at naturen kan bli vektlagt på en helt annen måte enn i dag. For eksempel må vi se på hvorfor politiske prosesser og beslutninger i dag ofte ikke evner å ta hensyn til stemmene som verdsetter natur, og hvordan sektorer som i dag jobber mot separate mål kan bli mer samkjørte, forklarer Stokland.
Stokland er også med på Naturpanelets utredning om bærekraftig bruk av ville arter, og han leder ei gruppe som heter SHH Network (Social Sciences and Humanities Network) som ble etablert av Naturpanel-sekretariatet i 2020.

Hør også mer om gjennomgripende endringer i episoden "Kan vi forandre systemet" i NINAs podkast Naturligvis.

Kontakt: Håkon Stokland.

 

Faktaboks: Naturpanelet

Det internasjonale Naturpanelet, IPBES, er det fremste vitenskapelige globale organet som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet.

Som et «FNs Klimapanel eller IPCC for naturen», involveres tusenvis av verdens beste forskere i naturpanelet til å utarbeide kunnskapssammenstillinger og synteser som adresserer noen av våre største miljøutfordringer. Rapportene skal danne grunnlaget for en politikk og samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn, og NINA bidrar inn i arbeidet. 

Etablert i 2012 og med sterk forankring i FN, har Naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) produsert 9 viktige utredninger

Les mer om Naturpanelet og NINAs arbeid knyttet til Naturpanelet.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: