Nyheter

 

Ny forskningssjef på Lillehammer

Publisert: 5. januar 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Kristin Evensen Mathisen er økolog og har i en årrekke arbeidet ved Høgskolen i Innlandet. Fra nyttår overtok hun stillingen som forskningssjef ved NINAs avdeling på Lillehammer.

Ny forskningssjef på Lillehammer

3.januar tok Kristin Evensen Mathiesen over stafettpinnen som forskningssjef ved NINAs avdeling på Lillehammer etter Jon Museth, som har vært forskningssjef i åtte år. Museth fortsetter i NINA som seniorforsker.

– Kristin har god kjennskap til NINA og våre fagområder, og vi gleder oss veldig over å få henne med på laget, sier Norunn S. Myklebust, adm.dir. i NINA.

Lang erfaring med ledelse og tverrfaglig arbeid

Mathiesen er utdannet økolog fra NTNU, hvor hun skrev hovedfag om elg. Senere tok hun PhD i anvendt økologi innen rovvilt og samfunn ved Høgskolen i Hedmark. Hun har tidligere vært nestleder ved Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet) sin avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag ved Evenstad, med til sammen 13 år i lederstilling. De senere årene har hun arbeidet med forskning og undervisning ved Høgskolen i Innlandet. 

Både i arbeidet ved høgskolen, og i tidligere ulike informasjonsprosjekter om rovdyr i Stor-Elvdal og andre «rovviltkommuner» i Norge, har hun jobbet mye med rovdyr og konflikter knyttet til rovdyr, et tema som knytter sammen biologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. 

NINAs avdeling på Lillehammer huser både samfunnsvitere og biologer, og viktige fagområder ved avdelingen er friluftsliv, naturbasert reiseliv, ferskvanns- og fiskeøkologi og naturforvaltning. Mathiesens lange erfaring fra tverrfaglig arbeid kommer derfor godt til nytte når hun tiltrår som leder ved avdelingen på Lillehammer.

– Jeg gleder meg til å jobbe mer faglig fokusert inn mot fagområdene ferskvannsøkologi og samfunnsvitenskap sammen med forskerne, og bidra til å tilrettelegge for at forskerne skal kunne videreutvikle fagfeltet, sier Mathiesen.

Kontakt: Kristin Evensen Mathiesen
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: