Nyheter

 

Opptur for fjellreven i Oppdal

Publisert: 18. august 2021
Tekst: Jørn J. Fremstad

Det ble et fruktbart år for fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet. Samtlige seks par ynglet, og 30 valper løper nå rundt og gjør revestreker.

Opptur for fjellreven i Oppdal
Tre fjellrevvalper dier, mens den fjerde søker kontakt med mor. Det yrer av liv i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet, hvor samtlige par fikk valper i år. Foto: Craig Jackson, NINA

– Resultatet er en opptur etter de to siste somrene. Sannsynligvis kan vi sette ut dobbelt så mange valper kommende vinter som forrige. Det kan vise seg å ha stor effekt for å lykkes med å styrke små og mellomstore bestander av fjellrev i Norge, sier forsker Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er leder for avlsprosjektet.

De to siste årene er det født 18 valper (2019) og 16 valper (2020) på Sæterfjellet i Oppdal, fordelt på henholdsvis tre og fem kull. I år så situasjonen enda mørkere ut, fordi det kun var sju avlspar istedenfor åtte. Så mistet stasjonen ei avlstispe rett etter paringstiden.

Nykomponerte par

– Med seks par igjen var vi selvsagt bekymret for at det skulle bli nok et år med veldig få valper. I tillegg var tre av de seks gjenværende parene nykomponerte, noe som kan påvirke reproduksjonen negativt det første året, forteller biolog Kristine R. Ulvund i NINA.

Fjellrevparene hadde det hyggeligere sammen enn fryktet, og 32 valper ble dokumentert født. Ett av parene mistet dessverre begge valpene sine av ukjent årsak etter bare 10-14 dager. De 30 valpene fra de andre kullene vokser fint og bruker mesteparten av tiden til å leke med hverandre. Så langt er fire av fem kull (23 valper) merket.

– Det siste kullet ble født seinere enn de andre, og disse sju valpene er foreløpig en del mindre enn de andre. Vi skal forsøke å merke dem i løpet av et par uker, forteller Ulvund.

Bidrar til å bevare fjellreven

Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet ble opprettet i 2005, som et ledd i avlsprogrammet for fjellrev. Ved årtusenskiftet var det bare 40-60 voksne individer igjen i Norge og Sverige, og målet er å bidra til å bevare den kritisk utrydningstruede arten. Stasjonen har åtte store hegn i et naturlig leveområde for fjellreven, og avlsparene bor i hver sin innhegning.

– Vi vektlegger at fjellrevene skal håndteres minst mulig, og at de skal trives, sier Jackson.

Noen individer beholdes i avlsstasjonen med tanke på avl, men hver vinter settes det ut valper i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Valpene utrustes med fôringsautomater som de kjenner godt fra stasjonen. Valpenes videre skjebne følges ved hjelp av DNA fra ekskrementer gjennom Overvåkingsprogrammet for fjellrev og automatiske kamera ved fôrautomatene.

– Avlsprogrammet har betydd mye for at den norske fjellrevbestanden har vokst. Utsettingene har framfor alt bidratt til å reetablere utdødde bestander og nær utdødde bestander, og i tillegg styrket eksisterende bestander, sier Craig Jackson.   

Avlsprogrammet for fjellrev driftes av NINA og er finansiert av Miljødirektoratet. 

Image

Antall fjellrevkull, antall valper merket i avlsstasjonen og antall valper satt ut i perioden 2006–2020 (inkludert valper født på Langedrag familiepark i perioden 2007–2010).

Fakta

  • Siden 2006 har avlsprogrammet satt ut totalt 434 fjellrevvalper i ni forskjellige fjellområder i Norge.
  • Utsatte rever har også vandret inn og styrket bestander i Sverige og Finland.
  • I fjor ble fjellrevbestanden i Norge og Sverige estimert til å bestå av 452 voksne individer.
  • Bestanden er ca. 10 ganger større enn for 20 år siden.

Kontakt Craig R. Jackson

Les mer om avlsprogrammet for fjellrev på Nina.no

Les mer om fjellrev på Miljøstatus

Hør podkasten Fjellreven – tøff men truet

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: