Nyheter

 

Overvåker gytebestander av laks og sjøørret

Publisert: 8. juni 2022
Tekst: Camilla Næss

Sjekk hvordan det står til med gytebestanden av laks og sjøørret i din elv - resultatene fra fjorårets overvåking er nå publisert.

Overvåker gytebestander av laks og sjøørret
I mindre vassdrag foregår overvåkingen i form av lysfiske etter mørkets frembrudd. Foto: Eva Ulvan / NINA

NINA og NORCE leder det nasjonale programmet for overvåking av gytebestandene i Norge som årlig kartlegger gyteklar laksefisk i vassdrag over hele landet.

En god oversikt over mengden laks og ørret som går opp i elvene for å gyte er viktig kunnskap for norsk lakseforvaltning, og danner grunnlaget for årlige vurderinger omkring høstingspotensial og vernebehov.

Åpne kartløsningen https://bestand.nina.no/#/

Her finner du en oversikt over gytefisktellinger i 111 vassdrag, som ble undersøkt i 2021. Velg fylke og elv i nedtrekksmenyen, eller klikk på kartet for å se antallet laks og ørret som er registrert for din elv. Informasjon om elva og siste gytefisktelling, 

Drivtelling, lysfiske og videoovervåking

Overvåkingen gjennomføres om høsten, hovedsakelig ved drivtellinger, der tellerne driver nedover elva iført tørr- eller våtdrakter og snorkelutstyr og registrerer fisken de passerer. I mindre vassdrag gjennomføres det også tellinger ved av lysfiske. Tellerne vader da oppover elvestrengen, og søker etter gytefisk som paralyseres av lyset fra lyssterke lykter.  I enkelte vassdrag brukes også videoregistreringer eller tellinger i trapper.
All fisk som observeres blir klassifisert etter art og størrelse, og ofte også etter kjønn. Ved lysfiske tas det i tillegg skjellprøver fra et antall fisk som avslører fiskens opphav og livshistorie.

Kontakt:

Øyvind Solem 

Espen Holthe 

Helge Skoglund (NORCE)

Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge

Miljødirektoratet finansierer prosjektet og tellinger i 61 av de rapporterte elvene. Programmet inkluderer også data fra tellinger som er finansiertgjennom andre prosjekter og oppdragsgivere, blant annet av Statsforvalterne i de ulike fylkene og ulike kraftselskaper og andre interessenter.

Undersøkelsene i elvene som inngår i overvåkingsprogrammet utføres sammen med øvrige samarbeidspartnere; Skandinavisk Naturovervåkning AS, Ferskvannsbiologen AS, Rådgivende biologer AS, Veterinærinstituttet og Naturtjenester i Nord.

Les mer om overvåkingsprogrammet
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: