Nyheter

 

Radioaktivitet finnes fremdeles i norsk natur

Publisert: 1. september 2022
Tekst: Jørn J. Fremstad

36 år etter Tsjernobyl-ulykken finner forskere radioaktiv forurensning i ville planter i Norge.

Radioaktivitet finnes fremdeles i norsk natur
Forskningssjef Signe Nybø i NINA undersøker planter i Rondane med tanke på å måle radioaktivitet. Foto: Trond Nordtug

Fortsatt finnes det radioaktiv forurensning i viltvoksende planter undersøkt i Rondane og Dovrefjell. Det viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) resultater fra sesongen 2022.

– Som før er det store variasjoner i mengde radioaktivt cesium mellom arter, områder og år, men nivåene har som forventet avtatt siden målingenes start tidlig på 90-tallet, sier forskningssjef Signe Nybø i NINA, som leder prosjektet. Nivåene holder seg på et stabilt lavt nivå.

Sammen med NINA-forsker Lise Tingstad følger hun utviklingen i flere norske områder.

Viktig for å opprettholde god beredskap

På oppdrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet overvåker NINA nivået av radioaktivt cesium i planter ved ni lokaliteter i fjellområder spredt rundt i landet. I tillegg måler vi innhold av radioaktivt cesium i villrein og rovvilt.

Villreinnemndene koordinerer innsamlingen av prøver fra jakta i de ulike villreinområdene. Prøvene vil bli analysert etter hvert som de blir sendt inn.

Første gang fra Svalbard

– I 2022 vil vi for første gang ta prøver fra svalbardrein og sammenligne nivåene i villrein på fastlandet med Svalbard. NINAs laboratorium er en del av Norges nasjonale måleberedskap, og vi er beredt til å ta imot prøver ved en eventuell ny atomhendelse, forteller Nybø.

Kontakt: Signe Nybø

Les mer om NINAs arbeid med radioaktivitet i norsk natur:

Radioaktivitet fra Tsjernobyl finnes fremdeles i naturen

Radioaktiv forurensning i ville planter

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: