Nyheter

 

Spørreundersøkelse om artsmangfold – vi trenger svar fra deg!

Publisert: 3. juni 2024
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Svar på en liten spørreundersøkelse om artsmangfoldet i Norge i forbindelse med evaluering av Artsprosjektet, og hjelp oss å evaluere og forbedre Artsprosjektet!
 

Spørreundersøkelse om artsmangfold – vi trenger svar fra deg!
Aphycus staverlokki Japoshvili 2024 er en av artene som nylig har blitt kartlagt. Denne ny både for Norge og for vitenskapen. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

I Norge kartlegger vi stadig nye arter. Noen av disse er også nye for vitenskapen! De fleste av disse artene blir oppdaget og beskrevet via Artsprosjektet, etablert av Klima – og miljødepartementet i 2009 og driftet av Artsdatabanken. Målet med Artsprosjektet er å styrke kunnskapen om artene i Norge, og nå skal tilskuddsordningen evalueres – og kanskje forbedres.

–  I den forbindelse har vi laget en liten «spørrequiz» om artsmangfoldet i Norge, og vi blir veldig glade for alle svar! Vi trenger også svar fra deg som ikke vet «noen ting» om arter i Norge, og siden besvarelsen er anonym vil ingen få vite hva du svarte uansett, forteller NINA-forsker Annette Taugbøl.

Her er lenke til undersøkelsen.

Undersøkelsen tar omtrent fem minutter. Spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen kan sendes til annette.taugbol@nina.no. Vi vil publisere resultatene fra undersøkelsen på nina.no og i evalueringsrapporten som kommer på sensommeren. 

Les mer om Artsprosjektet på Artsdatabankens nettsider

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: