Nyheter

 

Tester bæsjeposer for mennesker i Lofoten i sommer

Publisert: 28. juni 2023
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Kan bæsjeposer løse en grisete turistutfordring i Lofotodden nasjonalpark?

Tester bæsjeposer for mennesker i Lofoten i sommer
Foto: Ole-Jakob Kvalshaug.

Stadig flere turister besøker naturperlene i Lofoten. Det har gitt de fastboende og naturforvaltere en stinkende utfordring. Når naturen kaller, finner de besøkende seg gjerne en stein eller busk og gjør sitt fornødne. I enkelte områder hoper det seg opp så mye menneskelig avføring at det både forringer naturopplevelsen og truer helsa til andre besøkende.

– I fjor avdekket vi helseskadelige nivåer av E.coli i bekker hvor mange fyller drikkeflasken sin når de er på tur, forteller Rose Keller, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

De to foregående somrene har Keller og kollegene på oppdrag fra nasjonalparkforvalteren i Lofotodden nasjonalpark kartlagt omfanget av menneskelig avfall i nasjonalparken. De har også gjennomført spørreundersøkelser blant de besøkende. Målet har vært å finne ut hvordan vi kan redusere opphopingen av menneskelig avfall. Ett av funnene var at hele 75 % av de besøkende var villige til å teste såkalte bæsjeposer for mennesker dersom de var tilgjengelige der de startet turen. Både nasjonalparkforvalteren og en lokal referansegruppe ønsket å teste ut dette tiltaket i Kvalvika i sommer. Det er første gangen det blir gjort forsøk på å få folk til å ta i bruk slike poser i stor skala i Norge.

– At hele 75 % er positive til å prøve det, gir meg håp, selv om det selvfølgelig kan være forskjell på hva folk sier og på hva de gjør. Uansett er det nyttig å vite mer om hvor mye som skal til for å få folk til å ta slike poser i bruk, sier Keller.

I tillegg til Keller skal NINA-forsker Sigrid Engen, en masterstudent fra NMBU og en PhD-student fra Edinburgh som studerer miljøkommunikasjon bidra i arbeidet i Lofotodden nasjonalpark i sommer.

Luktfrie og punkteringssikre

Posene som turistene i Kvalvika skal få stifte nærmere bekjentskap med i sommer er av merket «Biffy bag».


Posene er enkle å bruke. Du knytter to stropper rundt livet, drar posen opp mellom beina, og gjør det du må. Deretter knytter du posen sammen og putter den i folieposen som følger med.

– Folieposen har tre lag og er punkteringstett, så det er trygt å ha den i sekken etter bruk. Og den lukter ingenting, understreker Keller.

Nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug er spent på hvordan posene tas imot:

– Jeg tror at Biffy Bags kan være en del av løsningen. Når det er sagt er jeg veldig spent på hvordan dette prosjektet blir mottatt av turgåerne. For mange kan det virke litt rart å måtte bære ut sin egen bæsj. Men jeg tror at de fleste som besøker vakre Lofoten også har lyst til å bidra til å ta være på naturen vår.

Image


Hva skal til for å få folk til å bruke posene?

Gjennom sommerens testing skal de forsøke å finne ut om dette er et tiltak som kan virke på lang sikt, og hvilken form for kommunikasjon som er mest effektiv for å få folk til å ta i bruk posene. 

Testingen skal derfor foregå i tre faser:

1)    Fram til 7.juli: Ingen utdeling av bæsjeposer og ingen skilt som oppfordrer til bruk av det. 
2)    7.-20.juli: Sette opp skilt og ha bæsjeposer tilgjengelige ved to innfallsporter. Sette opp avfallscontainere.
3)    Fra 20.juli: Dele ut bæsjeposer og informere besøkende direkte, gjennom personlig kommunikasjon. Avfallscontainere tilgjengelige.

Mellom de tre rundene skal forskerne rydde utvalgte områder i Kvalvika for avføring. Dette er både for å kunne kartlegge effekten av tiltakene, og for å unngå en «smitteeffekt»

– Vi vet fra tidligere studier at folk i større grad gjør sitt fornødne i naturen dersom de ser spor etter at andre har gjort det samme, forklarer Rose.

Forskerne skal i alle tre fasene av prosjektet også dele ut spørreundersøkelser til de besøkende.

– Vi vil da både spørre om bruken av posene, og hvordan de opplevde kommunikasjonen rundt posene i parken, forteller Rose.

Godt samarbeid med flere aktører

Keller er veldig glad for at de har fått så mange engasjerte støttespillere på laget, som ønsker å hjelpe.

– Lofoten avfallsselskap bidrar med to avfallskontainere, Biffy Bags har gitt oss posene til innkjøpspris og nasjonalparkforvalteren Ole-Jakob Kvalshaug bruker mye tid til dette prosjektet, blant annet, forteller Keller.

Kontakt: 
Rose Keller
Sigrid Engen

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: