Nyheter

 

Tildelt penger for å forske på lyd i norske nasjonalparker

Publisert: 12. september 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Hva betyr naturlyder og menneskelig støy for oss - og for naturen? Det skal prosjektet «Sounds like Norway», som har fått midler gjennom Forskningsrådets «Banebrytende forskning» undersøke.

Tildelt penger for å forske på lyd i norske nasjonalparker
Rose Keller leder prosjektet "Sounds like Norway".

Når forskerne spør de som besøker nasjonalparker om hva som lokker dem ut, er det hyppigste svaret «stillhet og ro». Lyder – og fravær av lyder – er åpenbart er viktig del av naturopplevelsen. Nå har Norsk institutt for naturforskning (NINA) blitt tildelt penger fra Norges forskningsråds ordning «Banebrytende forskning» for å forske på lyd i nasjonalparkene Rondane og Femundsmarka.

– Vi skal kartlegge de naturlige lydbildene i nasjonalparkene og undersøke hvor viktige de er både for mennesker og andre arter, forteller NINA-forsker Rose Keller, som leder prosjektet.

I prosjektet, som forskerne har kalt «Sounds like Norway», inngår også kartlegging av menneskelig støy i nasjonalparkene, og hvordan dette påvirker både naturopplevelsen og naturen.

– Naturlige lydlandskap, som er lite påvirket av lyd fra menneskelig aktivitet, er viktig både for vår helse og for andre dyrearters funksjon i økosystemene, forteller Keller.

Hun håper at de etter å ha gjennomført prosjektet kan komme med konkrete råd for hvordan forvaltere best kan ta vare på den naturverdien som naturlige lydlandskap er.

– Hvis vi forstår hvilke lyder som er viktigst for folks opplevelse av og tilknytning til naturen, kan vi også lettere bevare disse, sier hun.
Sounds like Norway har et stort internasjonalt nettverk i ryggen, og har tett samarbeid med Natural Sounds and Night Skies Division, en del av National Park Service i Nord-Amerika.

Prosjektet konkurrerte med 1500 andre søknader. Av disse ble 82 innvilget.

Kontakt: Rose Keller

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: