Nyheter

 

Zofie Cimburova disputerer

Publisert: 13. juni 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Zofie Cimburova har i doktorgradsarbeidet sitt utviklet metoder for å modellere naturgodene vi får fra bytrær med kartverktøy. Den 17. juni forsvarer hun oppgaven sin ved NTNU.

Zofie Cimburova disputerer

17.juni forsvarer Zofie Cimburova sin doktorgradsavhandling ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU. 

Oppgaven har tittelen «Capturing the context: Developing GIS methods for modelling the ecosystem services of urban trees”, og forsvaret skjer i EL2, Gamle Elektro ved NTNU Gløshaugen. Disputasen er også tilgjengelig på Zoom.

Zofie har fått utdelt temaet «The role geospatial modelling of Ecosystem Services has – or could have – to make sustainable and resilient urban communities” for prøveforelesningen, som foregår dagen før disputasen, den 16.06. kl 14:15-15:30 i EL2, Gamle Elektro ved NTNU Gløshaugen. Prøveforelesningen er også tilgjengelig på Zoom.

Veiledere er Yngve K. Frøyen, NTNU, Meta Berghauser Pont, Chalmers universitet i Gøteborg, og David Barton, NINA.

For mer informasjon om disputasen, se NTNUs nettsider.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: