Nyheter

Hva gjør vi med rhododendron på rømmen?

Publisert: 28. april 2021
Tekst: Camilla Næss

Rhododendron er en populær og vakker hageplante, men kan bli et problem dersom den forviller seg ut i norsk natur. NINA lanserer nå en informasjonskampanje med tips og tiltak for å bekjempe forvillet rhododendron.

Hva gjør vi med rhododendron på rømmen?
Hvis forvillet rhododendron får fotfeste i naturen vil det være nærmest umulig å utrydde dem. Men vi ønsker ikke at folk skal fjerne rhododendron fra hager og offentlige rom hvor de ikke gjør skade, understreker NINA-forsker Duncan Halley.

Forvillet rhododendron er et utbredt problem blant annet i Storbritannia. Hybrider (krysninger av ulike typer rhododendron) brer seg utover store områder og utkonkurrerer stedegne arter. Kostnadene for å få kontroll på hybridene i Storbritannia er beregnet til 115 millioner kroner per kvadratkilometer.

Forvillet rhododendron forekommer også i her i landet. Foreløpig er ikke spredningen så stor at det anses som et omfattende problem for naturmangfoldet. Men forebyggende tiltak kan bidra til å hindre en lignende situasjon i Norge i fremtiden.

– Kontroll og utryddelse på et tidlig stadium er den enkleste og rimeligste måten å få bukt med fremmede arter. På det stadiet vi er nå vil det være relativt enkelt å fjerne forvillet rhododendron i Norge, sier NINA-forsker Duncan Halley.

Halley har fulgt spredningen av rhododendron i hjemlandet Skottland på nært hold, og sett hvordan noen spredte planter har tatt over hele fjellsider og nå dominerer landskapet.

– Om vi tar føre var-prinsippet på alvor kan vi unngå å en tilsvarende utvikling i Norge. Derfor lanserer vi en informasjonskampanje som beskriver enkle tiltak for å fjerne forvillet rhododendron.

Fjerner forvillet bestand i Surnadal

Rhododendronhybrider tåler beskjæring godt. Derfor er det ikke tilstrekkelig å bare kutte ned planten for å bli kvitt viltlevende planter. Enten må hele planten (inkludert røttene) graves opp, eller så må planten behandles med plantevernmiddel.

Nordmøre museum og NINA setter nå i gang tiltak for å fjerne en forvillet bestand ved Svinvik i Todalen i Surnadal kommune å forhindre videre utvikling, med støtte fra Miljødirektoratet.

– Vi ønsker absolutt ikke at folk skal fjerne rhododendron fra hager og offentlige rom, understreker Halley. Det er hagerømlinger som forviller seg ut i naturen som kan bli en belastning på sikt. Hvis rhododendron får fotfeste i naturen vil det være kostbare å bekjempe og nærmest umulig å utrydde dem.

Om prosjektet

Tiltak mot rømt rhododendron er et kartleggings- og informasjonsprosjekt som skal hindre at rhododendron forviller seg i norsk natur. Den norske Rhododendronforening har vært en viktig bidragsyter inn i prosjektet som er finansiert av Miljødirektoratet.

Last ned tiltaksplakat i utskriftsvennlig format

Kontakt: Duncan Halley

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: