Nyheter

 

Skal fange opp gaupe med viltkamera i Nord-Norge

Publisert: 30. juni 2023
Tekst: Jan Arne Stokmo

Fra i sommer skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) forsøke å ta bilder av gaupe og andre store rovdyr med viltkamera i Nordland, Troms og Finnmark. Bildematerialet vil inngå i den nasjonale overvåkingen av store rovdyr.

Skal fange opp gaupe med viltkamera i Nord-Norge
Dette er ett av viltkameraene som er utplassert i nordlige deler av Nordland den siste tiden. Kameraene til NINA er utplassert etter avtale med grunneier og er godt merket. Foto: Neri Horntvedt Thorsen/SCANDCAM

Viltkameraprosjekt SCANDCAM har de siste årene hatt et nettverk av godt plasserte kamerafeller i ulike deler av Norge som supplerer overvåkingen av gaupe og andre store rovdyr. Prosjektet utvides nå også til våre nordligste fylker.

Setter ut 130 viltkamera

NINA fikk i 2023 midler fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nordland til å sette ut viltkamera i Nord-Norge. Det skal utplasseres 130 viltkamera i Troms og Finnmark og Nordland i juli og august i år, og de skal plasseres i kystområdene, fra Tana i øst til Lyngen i Troms i vest. Det vil også bli satt opp kamera nord i Nordland.

– Troms og Finnmark er nok det området i Norge som er vanskeligst å overvåke gaupe i på grunn av store områder med lite folk og krevende værforhold. Vi skal teste om viltkamera kan styrke overvåkingen. Kameraene vil stå ute hele året, og skal sjekkes to ganger i året. Alle observasjoner av ynglende store rovdyr vil bli rapportert fortløpende til Rovdata og Statens naturoppsyn (SNO), sier John Odden, seniorforsker i NINA og prosjektleder for SCANDCAM.

Observasjoner av alle arter deles med publikum på prosjektets hjemmeside.

Skal supplere overvåkingen

Viltkameraene plasseres ikke tilfeldig ut, men står på steder hvor NINA forventer at dyr ferdes. Dette er kjerreveier og stier, fjellhyller, skogsbilveier og viltstier. Viltkameraene vil ta bilder når dyr beveger seg foran kameraene.

– Nord-Norge består av svært store arealer, og 130 viltkamera alene vil ikke kunne fange opp alle familiegruppene av gaupe i landsdelen. Målet er imidlertid å supplere den vanlige overvåkingen som foregår, sier Odden.

Ellers i landet fanger SCANDCAM årlig opp familiegrupper av gaupe som ellers ikke ville blitt registrert.

Kortere snøsesong

Norge forvalter gaupe basert på en konkret målsetting om antall familiegrupper, som består av ei morgaupe med en eller flere årsunger. Gaupebestanden overvåkes gjennom en årlig kartlegging av antall familiegrupper over hele landet. Du kan lese mer om bestandsstatus og overvåkingen av gaupe på Rovdata.no (lenke).

– Rovviltovervåkingen i Norge er generelt en av de beste i verden, men en stadig kortere snøsesong skaper utfordringer knyttet til overvåking av familiegrupper av gaupe. Dette gjelder særlig rovviltregioner med lange kystlinjer, som de to nordligste fylkene. Viltkamera er i dag eneste metode som kan supplere den snøbaserte overvåkingen av gaupe, forklarer Odden.

Bilder av folk slettes

Hvis du nå er bekymret for om du vil bli fotografert mens du er ute i naturen, så trenger du ikke å være det. Personvernhensyn er ivaretatt av NINA, som har utviklet egen programvare som bruker bildegjenkjenningsteknologi som automatisk kan slette bilder mennesker. Alle minnekortene må derfor prosesseres av NINA for å sikre at mennesker ikke blir overvåket. 

Får innsikt i dyrelivet

SCANDCAM har utviklet en omfattende infrastruktur og tidsserie med data som er unik. Bildene fra viltkameraene rundt omkring i Norge gir data som kan benyttes i forskning og overvåking relevant for en rekke andre problemstillinger enn store rovdyr.

Prosjektet bidrar blant annet i overvåking av høstbart og ikke høstbart vilt, registrering av fremmede arter, utvikling av overvåkingsmetoder og rene økologiske problemstillinger. Her kan du høre forskerne John Odden og Sunniva Bahlk fortelle mer om viltkameraprosjektet i podkasten Naturligvis (lenke)

Kontaktperson:

John Odden, seniorforsker i NINA

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: