Nyheter

 

NINA Oslo inn i nye lokaler

Publisert: 22. november 2021
Tekst: Camilla Næss

NINA Oslo kunne endelig samles og feire sine flotte, nye lokaler på Ullevål – et drøyt år etter planlagt åpning. Fredag ble begivenheten feiret med gjester og samarbeidspartnere.

NINA Oslo inn i nye lokaler
Innflytningsfest hos NINA Oslo. Foto: Camilla Næss/NINA

NINAs avdeling i Oslo er en bredt sammensatt gruppe av natur- og samfunnsforskere som i dag teller 50 ansatte. Med flere nyansettelser de siste årene har avdelingen etter 15 år vokst seg ut av de tidligere lokalene i Forskningsparken. Dermed startet jakten på nye lokaler.

Valget falt på Sognsveien, tett på forskningsmiljøet på Ullevål. Prosessen med planlegging og ombygging er gjort i samarbeid med Fram Eiendom. Og etter planen skulle begivenheten vært feiret allerede for et år siden.   

– Alt var klart, så kom pandemien og Norge stengte ned. Selve flyttingen gikk fint, men vi fikk jo ikke lov til å være her. Derfor ble dette en veldig utsatt innflytningsfest, sa Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef ved NINA Oslo, under åpningen.

Fredag kunne forskningssjefen endelig ønske gjester, samarbeidspartnere og ansatte velkommen i «Skogen», skogforskernes areal, før turen gikk opp i 4. etg. Her ble det servert smakebiter fra NINAs forskning. Fra kart og GIS-analyser, ferskvannsovervåking, skogforskning og bynatur til insekter, rovdyr og hjortevilt.   

Fra å ha bodd trangt og distribuert har avdelingen nå fått samlet kontorer, møterom, lab og lager i samme hus. Fellesrommene bærer navn som Bombus, Daphnia, Lynx og Sapiens. Og i god NINA-tradisjon er alle kontorer og møterom dekorert med naturbilder tatt av de ansatte.

– Nå er vi endelig tilbake på kontoret, og lokalet fungerer bra. Det er fint og inspirerende, og vi har fått mye bedre plass. Vi ser frem til å ta imot både gamle og nye samarbeidspartnere her, sier Thorsrud Teien.

Alle glassvegger i lokalet er foliert med naturbilder tatt av de ansatte. Foto: Camilla Næss/NINA

Alle glassvegger i lokalet er foliert med naturbilder tatt av de ansatte. Foto: Camilla Næss/NINA

NINA Oslo

Største og viktigste fagområder er skogforskning og forskning på øvrig terrestrisk økologi, ferskvannsøkologi, rovvilt, natur i by, naturregnskap, geodata/GIS/fjernmåling samt samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til nevnte temaer. Avdelingen består av både forskere, teknisk personale og stipendiater.

Post- og besøksadresse:
NINA Oslo
Sognsveien 68
0855 Oslo

Kontakt:
Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef

 

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: