Nyheter

 

Ny bok: Utmark i endring

Publisert: 25. november 2021
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Utmarka i Norge går gjennom store endringer og stadig flere blir berørt og interessert i hvordan utmarksområdene både brukes og forvaltes. Nå kommer ei ny bok på temaet, hvor NINA-forsker Odd Inge Vistad har skrevet om Stien i endring. 

Ny bok: Utmark i endring
Folk trives best med den enkle trakka stien, viser flere undersøkelser. Foto: Kai Jensen. Leverandør: Samfoto, NTB. CC BY NC SA.

“Utmark i endring” tar for seg flere høyaktuelle temaer for utmarka, blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging og rettigheter. Forskerne Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (NIBIO) er redaktører for artikkelsamlingen, og de håper boken treffer bredere enn bare fagmiljøet. 

Funksjon trumfer trivsel 

NINA-forsker Odd Inge Vistad har skrevet kapittelet «Stien i endring», hvor han trekker opp en veg fra tiden da stiene var en måte å komme seg fra A til B, til en tid hvor stituren gjerne er et mål i seg selv. I kapittelet drøfter han blant annet balansen mellom trivsel og funksjon på dagens stier.

– Flere undersøkelser viser at folk trives best med den enkle trakka stien. Men vi har også dokumentert at opparbeidete stier og turveger blir mest brukt, antakeligvis fordi de har større kapasitet, fyller flere funksjoner og imøtekommer flere brukergrupper. Funksjon trumfer trivsel, og denne endringa går fort, forteller Vistad.

Drivkreftene for å forsterke og utvide gangbanen er mange: Kravet om universell utforming, tilpassing til ny bruk, slik som sykkel, bygge attraksjoner som sherpastier, få uerfarne ut på tur og slik bedre folkehelsa. Motivasjonen kan også være forsterking av stibanen som et naturverntiltak, slik som stokklegging i myr. Alt dette er jo gode ting, og derfor har han brukt undertittelen ‘Om det godes paradoks’. 

– Et annet kjernepoeng er at opparbeida turveg kan bli brukt for å kompensere for at utmark blir nedbygd og borte. En kan like fullt bygge turveg gjennom «det gamle friluftsområdet». Litt forenkla kan en si at friluftslivet går fra å være en naturopplevelse til å bli aktivitetsutøvelse, og det er å trivialisere friluftslivet, sier Vistad. 

Bred interesse

– Denne boka tar for seg et tema som ikke er bare viktig for faginteresserte, men også politikere og samfunnsengasjerte. Boka vil bli gratis å lese og laste ned digitalt, men også være mulig å bestille i trykt versjon. Den vil være tilgjengelig digitalt allerede fra 28. november, forteller Flemsæter.

Sammen med Bjørn Egil Flø har han samlet noen av landets fremste samfunnsforskere innenfor feltet utmark for å gi en bredere innsikt på temaet. 

– Norsk utmark vil uten tvil være en kilde til mange interessekonflikter fremover og “Utmark i endring” går rett i hjertet på flere store problemstillinger knyttet opp til dette. Nå håper vi at denne boken kan bidra med nyttig kunnskap til å dra denne diskusjonen videre, forteller Flø.

Inviterer til bokslipp og frokost

1. desember 09.00 – 11.00 inviterer forfatterne til bokslipp og frokostseminar på Sellanraa, Litteraturhuset i Trondheim. Flere av bidragsyterne fra boken vil dele innlegg, i tillegg til at det vil serveres lokalprodusert frokost.

For å melde deg på eventet, reserver gratis billetter her.

Om du ikke kan møte opp fysisk, kan du følge arrangementet her.


Kontaktperson i NINA: Odd Inge Vistad

Image

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: