Nyheter

 

Reisa knytter fjellrevene sammen

Publisert: 18. februar 2022
Tekst: Jørn J. Fremstad

Reisa Sør kan bli et knutepunkt for fjellreven i nord. Tidlig i februar ble 25 valper satt ut på fem ulike hi, for at fjellreven skal etablere seg i området og etter hvert spre seg videre på Nordkalotten.

Reisa knytter fjellrevene sammen
Norge, Sverige og Finland samarbeider om å bevare fjellreven i nord, og her slipper forskere fra de tre landene valper i Reisa Sør. Foto: David Bell

– Vi håper å få en stabil bestand av fjellrev i Reisa Sør, og at rever herfra vandrer ut på oppdagelsesferd. Da vil avstanden mellom de etablerte bestandene i Norge, Sverige og Finland stadig bli kortere, slik at fjellrevene utveksler gener i større grad. Reisa Sør ligger sånn til at det kan bli et knutepunkt, sier Craig Jackson i Norsk institutt for naturforvaltning (NINA).

Reisa Sør er et gammelt fjellrevområde i Troms og Finnmark, og på oppdrag fra Miljødirektoratet satte NINA ut 12 valper her også i fjor vinter. Før det var det ikke registrert aktivitet på de kjente hiene siden 1990, men kun observert enkelte fjellrever. 

Doblet antall valper

Samtlige seks par i avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal fikk valper i fjor sommer, så i år var det mer enn dobbelt så mange fjellrever med på transporten nordover sammenlignet med i forrige vinter. I år ble det satt ut fjellrev på fem hi som ligger i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Storfjord i Troms og Finnmark fylke. De 25 nye revene fører forhåpentligvis til enda mer liv på fjellrevhiene i Reisa Sør. 

Formålet med Avlsprogrammet for fjellrev er å produsere valper som settes ut for å reetablere bestander der de har dødd ut, eller å styrke bestander som er så små at de ikke er levedyktige. I nord har delbestandene vært ekstremt lave i lang tid. I hele området fra Indre Troms til Varangerhalvøya er restbestandene så små at de står i overhengende fare for å dø ut.

Fjellrevene fraktes ut til sine nye hjem i Reisa Sør. Foto: Craig Jackson, NINA

Fjellrevene fraktes ut til sine nye hjem i Reisa Sør. Foto: Craig Jackson, NINA

Trenger tid på nytt sted

– Erfaringsmessig tar det noen år for fjellreven å etablere seg på et nytt sted, og derfor setter vi ut rever i samme område over flere år. På Varangerhalvøya er bestanden på vei opp igjen, takket være at fjellrever og fôrautomater ble satt ut i 2018-2020 gjennom Avlsprogrammet for fjellrev, sier Kristine Ulvund i NINA.

Gjennom Interreg-prosjektet «Felles Fjellrev Nord» ble det allerede i 2017 satt ut fôrautomater flere steder i Troms og Finnmark, samt på svensk og finsk side av grensa. Fjellrev fra Varangerhalvøya har vandret ut og etablert seg ved noen av disse fôrautomatene, men er også observert på hilokaliteter i Finland. 

Fire gikk til Finland

– Det samme registrerer vi i Reisa Sør. Fire av fjellrevene som ble satt ut vinteren 2021 er registrert gjennom DNA-funn, og det er gjort flere observasjoner på viltkameraer ved fôrautomater på finsk side av grensa. Jo mer fjellrevene vandrer og utveksler gener mellom delbestandene, jo større er muligheten for at arten overlever på lang sikt, forteller Nina E. Eide i NINA.

Forskerne ønsker å følge med på hvordan det går med det nye innbyggerne i Reisa Sør, for å kunne legge forholdene best mulig til rette. I 2021 ble det derfor montert viltkameraer ved hilokalitetene der fjellrevene ble sluppet ut. I tillegg står det viltkamera ved alle fôrautomatene. Kameraene vil avsløre om fjellreven blir eller vandrer videre, og de kan gi kunnskap om hvordan fjellreven påvirkes av rødrev, kongeørn og jerv. 

Svenske og finske kolleger som deltok på utsettingene i Reisa Sør, fikk også med seg prøveglass for innsamling av DNA på i sine hjemland.

–  Det grenseoverskridende samarbeidet om å bevare fjellreven gjør at vi kan få kunnskap om hvor de utsatte fjellrevene velger å etablere seg, legger Nina E. Eide til.  

Kontakt: 
Nina E. Eide
Craig Jackson

Les mer om fjellrev: Avlsprogrammet og Overvåkingsprogrammet

Oversikt over fjellrevområdene i Norge. Kart: NINA

Oversikt over fjellrevområdene i Norge. Kart: NINA

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: