Nyheter

Vingeklippet klippeblåvinge

Publisert: 4. mai 2021
Tekst: Camilla Næss

Forskerne har saumfart land og strand på leting etter den sjeldne sommerfuglen klippeblåvinge. Kartleggingen viser rekordlavt antall klippeblåvinger i 2020.

Vingeklippet klippeblåvinge
Klippeblåvinge (Scolitantides orion) er en av våre mest sjeldne og truede dagsommerfugler. Foto: Oddvar Hanssen / NINA

NINA har siden 2008 fulgt populasjonen av klippeblåvinge ved å telle egg og larver av arten på vertsplanten smørbukk. En ny rapport som oppsummerer funnene fra 2020, er nedslående lesning.

– Vi har kartlagt klippeblåvinge i over et tiår. En stund så det ut til at bestanden var i økning, men 2020 ble et bunnår. Aldri tidligere har vi funnet så få egg og larver, sier prosjektleder Anders Endrestøl.

Holder stand i Halden

Tidligere fantes arten på et tjuetalls lokaliteter langs kysten fra Halden til Arendal. Til tross for stor søkeinnsats på historiske lokaliteter, er den ikke funnet i andre kommuner enn Halden etter 2012.

Her er den til gjengjeld funnet i en stadig større del av kommunen, og sist i Sponvika, hvor arten later til å holde stand.

– Et lyspunkt er at vi har funnet nye ytterpunkter for populasjonen i Sponvika som tyder på at arten kan finnes over et større område enn det vi tidligere har antatt og påvist, sier Endrestøl.

Ifølge Endrestøl kan klimatiske variasjoner være noe av forklaringen på de rekordlave funnene. Lave temperaturer påvirker voksne sommerfuglenes aktivitetsnivå og kalde somre gir dermed færre egg. Det vil være nyttig å fortsette tidsserien, og avklare hvorvidt den negative trenden fra 2020 fortsetter også i år.

Klippeblåvinge legger egg på vertsplanten smørbukk. Fra juni kan man se larver som spiser på smørbukk. På høsten forpupper sommerfuglen seg og den overvintrer som puppe. Foto: Amund Dahle

Klippeblåvinge legger egg på vertsplanten smørbukk. Fra juni kan man se larver som spiser på smørbukk. På høsten forpupper sommerfuglen seg og den overvintrer som puppe. Foto: Amund Dahle

Sett klippeblåvinge?

Vi har 16 arter blåvinger i Norge som alle har artsspesifikke mønstre på undersiden av vingene. For å registrere voksne sommerfugler bør du derfor ta bilde av vingeundersiden.

Del gjerne funn av klippeblåvinge fra Arendal- til Kragerøkysten - men se opp for forvekslingsarter!

Klippeblåvinge er en av 16 norske blåvingearter. Alle blåvinger har artsspesifikke mønstre på undersiden av vingene, ofte sorte prikker og oransje flekker eller bånd. Foto: Anders Endrestøl / NINA

Klippeblåvinge er en av 16 norske blåvingearter. Alle blåvinger har artsspesifikke mønstre på undersiden av vingene, ofte sorte prikker og oransje flekker eller bånd. Foto: Anders Endrestøl / NINA

Vi forventer ikke at klippeblåvinge fremdeles er på Sørlandskysten, men man skal aldri si aldri. Det er mange kriker og kroker langs kysten vår, og den kan godt ha gjemt seg unna et sted vi ikke har undersøkt, sier Endrestøl.

  • Hvis du vil lete etter klippeblåvinge, så bør du holde deg nært sjøen, innenfor hundremetersbeltet, langs kysten fra Arendal til Kragerø.
  • Arten er knyttet til varme, kystnære områder hvor vi finner både smørbukk og nektarplanter for de voksne individene.
  • Voksne individer flyr i mai og litt ut i juni - lenger ut på sommeren er det andre blåvinger som er på vingene.
  • Egg kan ses på smørbukk til ut i juli.

Funn kan registreres i Artsobservasjoner eller Lepidoptera.no – Sommerfugler i Norge

Kontakt: Anders Endrestøl

Les rapporten: Endrestøl, A., Bengtson, R. og Dahle, A. 2021. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport 1984.

 

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: