Nyheter

 

Myrlik inspirerte forskere til å lage musikkvideo
2. februar 2023

Et velbevart lik fra Huldremosen i Danmark inspirerte moseforskere til å fortelle historien om myrliket i musikkvideoen «Graver du i grava mi».

Kartlegging av skrantesjuke er helt avhengig av jegernes innsats
2. februar 2023

Etter at skrantesjuke for første gang ble påvist i Norge i 2016 har norske villreinjegere levert hjerne- og lymfeknuteprøver fra mer enn 15.000 villrein. En fersk studie beskriver og evaluerer kartleggingsprogrammet for skrantesjuke hos villrein som denne prøvetakingen er en del av. Kartleggingen har dokumentert skrantesjuke på Hardangervidda, mens forskerne har beregnet sannsynligheten for at skrantesjuke ikke finnes i våre resterende villreinområder.

Dette vet vi om den spesielle bynaturen
31. januar 2023

Bynatur er skapt av og for mennesker, men er også hjem for mange arter og gir oss mange viktige naturgoder. Vi har kartlagt kunnskapen vi har om natur i urbane miljøer.

Innovativ bruk av høy fra slåttemarker gleder både pollinerende insekter og folk
27. januar 2023

Å bruke høy fra artsrike slåttemarker til å skape urbane blomsterenger er en av mange måter vi kan hjelpe ville pollinerende insekter på.

Havørn øker trykket på sjøfuglbestandene
23. januar 2023

Overvåking over fire tiår viser at økt predasjon fra rovfugler kan bli tungen på vektskålen for sjøfugler som allerede sliter.

Ny rapport fra Vitenskapelig råd fra lakseforvaltning om bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks
17. januar 2023

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert om det er mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye.

Hvordan kan vi redusere forsøpling i naturområder?
13. januar 2023

Mer søppel legger en demper på opplevelsen i nasjonalparkene våre. Vi har undersøkt omfanget av problemet i Lofotodden og Femundsmarka, og oppsummerer resultatene i et nytt temahefte.

Kongeørna på Fosen har et variert kosthold
6. januar 2023

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fulgt seks kongeørner på Fosen i Trøndelag med GPS-sendere og sjekket hva de har spist og hvor ofte. På menyen sto mye småvilt, som hare og rype, men også sau, reinsdyr, rådyr og elg.

FriKalv ga liten økning i antall felte hjortekalver
6. januar 2023

Å åpne for kvotefri felling av hjortekalver ga ingen dramatiske effekter. Det er hovedkonklusjonen etter det toårige forsøksprosjektet FriKalv i tre kommuner på Vestlandet.

Fungerer tiltak for trua natur?
4. januar 2023

I hvilken grad har det effekt å gjøre tiltak for å ta vare på trua arter og naturtyper? Forvaltningen trenger denne kunnskapen, og i en ny rapport beskriver forskere overvåking av effekter av tiltak for fem trua arter og én naturtype. 

Mye lakselus på Vestlandet i år også
21. desember 2022

Resultatene fra årets overvåking av lus på villaks viser at det var lite lus i Boknafjorden, mye i Hardangerfjorden og Sognefjorden, og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden.

Ny forskning kan hjelpe ålen forbi kraftverkene
21. desember 2022

Er det mulig for ålen å smyge seg forbi kraftverket i elva uten å bli hakket i biter? Forskere i HydroCen bidrar med nye svar 
 

Restaurering av sanddyner får et løft
20. desember 2022

Sanddyner er viktige leveområder for flere truede arter og betyr mye for samfunnet. I en ny rapport foreslår forskere tiltak for å ta vare på denne sårbare naturtypen.

Bli med på jervewebinar i dag!
20. desember 2022

Vi sender en halvtime med webinar klokka 12 i dag om jerven, som er det minste av våre store rovdyr. Du finner lenke til sendingen i denne saken!

Fjellreven tar rekorder over grenser
19. desember 2022

Det er ikke grenser for rekorder fjellreven setter i år. Totalt er det registrert 164 kull i Norge, Sverige og Finland, og hele 124 av dem ble født i områder nær grensa mellom Norge og Sverige.

Går vi i baret med utenlandske juletrær?
16. desember 2022

Så mange som 350 000 juletrær importeres til Norge hvert år, og det finnes mange stjerneeksempler på småkryp som har spredt seg rundt i verden med juletrehandel.

The World’s best method to capture and store carbon
16. desember 2022

Nature does the job for us, for free.  But, in the search for good measures to compensate for man-made greenhouse gas emissions, carbon emissions from disturbance or loss of biodiversity caused by these measures are often not included in the calculation.

Nytt verktøy i kampen mot utryddelse av arter
15. desember 2022

Med et nytt verktøy har vi undersøkt hva som monner mest for å redusere risiko for at truede plantearter skal dø ut.

Utsettingen av fjellrev er en suksess
13. desember 2022

Fjellrev født i fangenskap klarer seg like godt ute i naturen som fjellrev født i det fri, viser en fersk artikkel fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kan variasjon i myting hos grågjess påvirke jakttidspunktet?
12. desember 2022

Utviklingen av vingefjær varierer stort hos grågjess i Vesterålen. Derfor er det vanskelig å fastslå om det skal være endringer i dato for tidlig jakt på dyrkamark.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: